Naš tim

Ljudi zaduženi za Vaš uspeh

Dr Sonja Jovanović

Predavači

Goran Šehović

Predavači

Ivona Vulović

Predavači

Nikola Menadžija

Predavači

Marko Vidović

Predavači

Đorđe Popović

Predavači

Stojan Trajković

Predavači

Ana Gerun

Predavači

Predrag Stojković

Predavači

Marina Antić

Predavači

Pavle Jarić

Predavači

Bojan Bajčetić

Predavači

Darko Medan

Predavači

Igor Bojović

Predavači

Marko Jovanov

Predavači

Filip Stamenković

Predavači

Stefan Mirosavić

Predavači

Aleksandar Manok

Predavači

Boris Kolaković

Predavači

Kristina Ivetić

Predavači

Nikola Mirilović

Predavači

Milica Todorović

Predavači

Andjelka Popadić

Predavači

Vesko Vasiljević

Predavači

Nenad Cvijanović

Predavači