Znanja zlata vredna

Igor Bojović je predavač na kursevima Grafički dizajn i WordPress. Prethodnih nekoliko godina radi na poziciji Senior Project manager u kompaniji BOJOVIĆ KONSALTING D.O.O., koja se bavi konsaltingom malih i srednjih preduzeća iz oblasti informacionih tehnologija, menadžmenta, poslovnog planiranja i internet marketinga. Njegov zadatak je kreiranje vizuelnog identiteta, održavanje sajtova, planiranje marketinških aktivnosti i slične aktivnosti. Zahvaljujući svom bogatom iskustvu koje je stekao radeći u kompanijama izvan IT industrije, kao i kontinuiranim usavršavanjem kroz različite vrste edukacija, Igor je razvio šesto čulo za predviđanje potreba tržišta, automatizacije procesa, digitalne tranzicije i razvoja tržišta rada. Igor je prepoznao izuzetnu važnost edukacije i usavršavanja u oblastima grafičkog dizajna i programiranja, zbog čega temeljno i motivisano pristupa radu sa polaznicima.