Da Java i Front End programiranje budu jasni svakome

Nenad Cvijanović, predavač na kursevima Java programiranje i Front End development. Po završetku Matematičkog fakulteta, Nenad je, kao profesor matematike i računarstva, započeo svoju višegodišnju karijeru u obrazovanju. Paralelno je razvijao programerske veštine izučavajući web dizajn, programske jezike C, C++, Javu, Latex i Matlab. Trenutno je zaposlen kao Java Developer u kompaniji Oil Processing Company Europe na razvoju Java Spring aplikacija, gde je stekao bogato iskustvo i susreo se sa brojnim izazovima tokom programiranja u Java programskom jeziku. Posebnim pristupom, koje se zasniva na primerima iz prakse, na predavanjima polaznicima pomaže da lako i brzo usvoje znanja i započnu uspešnu karijeru u IT sektoru.