Ništa se ne podrazumeva – zato je QA tu, da proveri!

Ivona Vulović je predavač na kursu za manuelnog QA testera. Po formalnom obrazovanju Ivona je psihoterapeut pod supervizijom, a QA-om je počela da se bavi prvenstveno iz znatiželje pre više godina, da bi to u međuvremenu postalo njeno primarno zanimanje. Osnovna ideja kojom se vodi je da se ništa ne podrazumeva i da sve treba proveriti, na čemu i počiva QA. Smatra da je važno od grupe napraviti koherentan tim koji će se razvijati i usavršavati na samom kursu, kako pojedinačno, tako i kao celina.