Najvažniji saradnik svakog vlasnika biznisa

Knjigovodstvo nije samo život u moru papira i brdu registratora. Dobre knjigovođe su istinski partneri svakog preduzetnika!


Ako si spreman da se upustiš u nove izazove, ako voliš brojke i razmišljaš analitčki, a najsitnije detalje vidiš iz daleka - knjigovodstvo je tvoj životni poziv!


Ti si onaj koji olakšava poslovanje, obezbeđuje da sve teče kako treba, pronalazi načine za uštedu i ostvarivanje olakšica.


Dobar knjigovođa olakšava život svakom preduzetniku!

Svi detalji o kursu knjigovodstva

Za samo 4 nedelje do prvog nivoa znanja

Toliko je potrebno da stekneš potrebna znanja za obavljanje posla knjigovođe. Nastavu je moguće pratiti gde god da se nalaziš, jer se nastava održava online uživo.

Nastava se održava dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta ili jednom nedeljno sa predavanjem koje traje 3 sata. Za to vreme steći ćeš sva potrebna znanja i veštine koje će ti pomoći da samostalno kreneš knjigovodstvenim putem.

<p „>Na kursu knjigovodstva ćeš naučiti:

 • Stručnu terminologiju
 • Kako biti precizan i voditi računa o detaljima
 • Sve o knjigovodstvenim izveštajima – od pojmova do detaljnog uputstva za izradu
 • Kako komunicirati sa klijentima tako da im uliješ poverenje, da razumeju šta radiš i šta ti je potrebno od njih
 • Kako da kvalitetno radiš svoj posao i postaviš osnove za uspešan biznis

Kurs knjigovodstva će ti pomoći da stekneš neophodna znanja i veštine kako bi svojim klijentima omogućio besprekorno poslovanje.

Ako spadaš u one ambicioznije, odmah po završetku kursa dostupan je i napredni kurs u trajanju od 8 nedelja na kojem ćeš uz detaljno upoznavanje sa knjigovodstevnim softverom IRIS, steći potpunu stručnost za posao.

Plan i program osnovne obuke za knjigovođe

 • Ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto i dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva; greške u knjigovodstvu
 • Kontni okvir i kontni plan
 • Knjigovodstveni instrumenti – inventar imovine, bilans stanja, dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige, zaključni list
 • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, profaktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
 • Tipovi ekonomskih promena
 • Knjigovodstveno obuhvatanje ulaganja u osnovna sredstva
 • Ulaganje u zalihe materijala i robe – knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje
 • Izmirenje obaveza prema dobavljačima i knjiženje izvoda
 • Pojam i podela troškova i rashoda
 • Troškovi otpisa osnovnih sredstava (knjigovodstvena i poreska amortizacija), troškovi materijala, sitnog inventara i ambalaže, troškovi zarada (obračun plate), troškovi proizvodnih usluga i neproizvodnih usluga
 • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
 • Predzaključna knjiženja – vremenska razgraničenja, dobavljači poverioci, kupci dužnici
 • Obračun PDV-a
 • Obračun rezultata
 • Formalan zaključak knjiga
 • Raspodela rezultata i pokriće gubitka
 • Izrada završnog računa

I to nije sve…

Za one ambiciozne, željne usavršavanja, za one koji svoje ciljeve postavljaju visoko, obezbeđen je i napredni nivo knjigovodstvene obuke na kojoj ćeš naučiti i:

 • Sve o knjigovodstvenom softveru IRIS
 • Knjigovodstvene promene u robnom knjigovodstvu
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstava i finansijsko knjigovodstvo
 • Otplata kredita, kompenzacije, donacije i dr.
 • Polovna osnovna sredstva, putni nalozi, blagajna
 • Obračun PDV-a
 • Kamate na štednju i zatezna, računi za usluge
 • Isplata drugih ličnih primanja, troškovi održavanja
 • Zarade i druga lična primanja
 • Obracun zarade za jedan mesec u Irisu
 • Obnavljanje obračuna PDV-a i knjiženje istog
 • Formalna, logička i računska kontrola knjiženja
 • Popunjavanje GFI – Bilans uspeha
 • Popunjavanje GFI – Bilans stanja
2

Uči od najboljih eksperata iz privrede

“Pored same obuke najbolji polaznici imaju mogućnost dobijanja stručne prakse i dodatnog usavršavanja u knjigovodstvenim agencijama”

– Tanja

Višedecenijsko iskustvo u praksi i najviše potvrde znanja predavača

Konkurencija u oblasti knjigovodstva je velika, a posao izuzetno odgovoran. Zato smo za kurs knjigovodstva odabrali vrhunske predavače. Iz prakse, sa velikim iskustvom u nastavi i prenošenju znanja kroz dokazane metodologije rada sa polaznicima. Dva predavača su tu da te nauče svim tajnama posla i pomognu da se što pre osamostališ i započneš svoju karijeru.

Stevan Tomašević

je predavač sa najvišim referencama - doktoratom, brojnim naučnim radovima i velikim brojem studenata i polaznika kojima je preneo znanje i pomogao im da krenu u svet knjogovdstva. Osnovne i master studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, odeljenja u Novom Sadu, na smeru Računovodstvo i revizija. Svoja znanja usavršavao kroz praksu radeći u banci kao kreditni referent i analitičar za privredu. Predavačko iskustvo i razvijanje sopstvene metodologije nastave stiče od 2012. godine kada je na svom fakultetu postao asistent na predmetima Finansijsko računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Računovodstvo banaka i Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju. Svoju stručnost je odbranio doktorkim radom iz oblasti računovodstva i poslovne analize, a naučni radovi koje ne napisao obuhvataju oblasti računovodstva, revizije i poslovne analize. Dakle, ako je knjigovodstvo ono što vam treba, Stevan je tu da vas, brzo i lako, nauči svemu.

Tatjana Vit

je diplomirani ekonomista sa licencom samostalnog računovođe izdatom od strane Saveza računovođa i revizora Srbije. Iskustvo u oblasti finansija i računovodstva stekla je tokom dvadesetogodišnjeg rada obavljajući sve računovodstve poslove, od finansijskog knjigovođe – kontiste do šefa računovodstva, u JGSP “Novi Sad”. Kontiranje poslovnih događaja, kalkulacije i obračuni, poresko računovodstvo, izrada godišnjeg računa i još mnogo toga, oblasti su iz kojih svoje znanje i iskustvo kao predavač prenosi na polaznike kursa. Kao profesionalni računovođa, usavršavala se i pohađala je brojne seminare i simpozijume iz ove oblasti kao vid kontinuirane edukacije koju zahteva ovako dinamična profesija.

Prijavi se na vreme i ostvari 55% popusta na cenu kursa

Učitavanje...

Puna cena kursa knjigovodstva iznosi 20000 dinara. Upisni rok je u toku, a za sve rane prijave dobijaš kurs po ceni od 9000 dinara.

Tip polaznika Novi/stari polaznik
Puna cena 20000 din.
Popust 55%
Promo cena 9000 din.
Sertifikat
Novi polaznik Stari polaznik*
Cena 20000 din/mes. 20000 din/mes.
Popust 55% 55%
Promo cena 9000 din/mes. 9000 din/mes.

*Stari polaznik, nezaposleno lice, student

Rezervacija mesta iznosi 6.000 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Pavla Papa 1/II sp.

Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.
Sve što treba da uradite je da pozovete 021/300-20-33; 060/66-48-964 ili se prijavite na: info@kurseviunovomsadu.com

Odaberi da budeš najbolji među najtraženijima
– postani knjigovođa

Ogromna potražnja, dobra plata, mogućnost da radiš samostalno… samo su neki od razloga zašto je dobro da se odlučiš za ovaj posao.

Online prijava na kurs: