Najvažniji saradnik svakog vlasnika biznisa

Knjigovodstvo nije samo život u moru papira i brdu registratora. Dobre knjigovođe su istinski partneri svakog preduzetnika!


Ako si spreman da se upustiš u nove izazove, ako voliš brojke i razmišljaš analitčki, a najsitnije detalje vidiš iz daleka - knjigovodstvo je tvoj životni poziv!


Ti si onaj koji olakšava poslovanje, obezbeđuje da sve teče kako treba, pronalazi načine za uštedu i ostvarivanje olakšica.


Dobar knjigovođa olakšava život svakom preduzetniku!

Svi detalji o kursu knjigovodstva

Za samo 4 nedelje do prvog nivoa znanja

Toliko je potrebno da stekneš potrebna znanja za obavljanje posla knjigovođe. Nastava se održava u Novom Sadu, a nastavu je moguće pratiti i online gde god se nalazili.

Nastava se održava dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta ili jednom nedeljno sa predavanjem koje traje 3 sata. Za to vreme steći ćeš sva potrebna znanja i veštine koje će ti pomoći da samostalno kreneš knjigovodstvenim putem.

Na kursu knjigovodstva ćeš naučiti:

 • Stručnu terminologiju
 • Kako biti precizan i voditi računa o detaljima
 • Sve o knjigovodstvenim izveštajima – od pojmova dodetaljnog uputvstva za izradu
 • Kako komunicirati sa klijentima tako da im ulijete poverenje, da razumeju šta vi radite i šta vam je potrebno od njih
 • Kako da kvalitetno radite svoj posao i postavite osnove za vaš uspešan biznis

Kurs knjigovodstva će ti pomoći da stekneš neophodna znanja i veštine kako bi svojim klijentima omogućio besprekorno poslovanje.

Ako spadaš u one ambicioznije, odmah po završetku kursa dostupan je i napredni kurs u trajanju od 8 nedelja na kojem ćeš uz detaljno upoznavanje sa knjigovodstevnim softverom IRIS, steći potpunu stručnost za posao.

Plan i program osnovne obuke za knjigovođe

 • Ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto i dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva; greške u knjigovodstvu
 • Kontni okvir i kontni plan
 • Knjigovodstveni instrumenti – inventar imovine, bilans stanja, dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige, zaključni list
 • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, profaktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
 • Tipovi ekonomskih promena
 • Knjigovodstveno obuhvatanje ulaganja u osnovna sredstva
 • Ulaganje u zalihe materijala i robe – knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje
 • Izmirenje obaveza prema dobavljačima i knjiženje izvoda
 • Pojam i podela troškova i rashoda
 • Troškovi otpisa osnovnih sredstava (knjigovodstvena i poreska amortizacija), troškovi materijala, sitnog inventara i ambalaže, troškovi zarada (obračun plate), troškovi proizvodnih usluga i neproizvodnih usluga
 • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
 • Predzaključna knjiženja – vremenska razgraničenja, dobavljači poverioci, kupci dužnici
 • Obračun PDV-a
 • Obračun rezultata
 • Formalan zaključak knjiga
 • Raspodela rezultata i pokriće gubitka
 • Izrada završnog računa

I to nije sve..

Za one ambiciozne, željne usavršavanja, za one koji svoje ciljeve postavljaju visoko, obezbeđen je i napredni nivo knjigovodstvene obuke na kojoj ćeš naučiti i:

 • Sve o knjigovodstvenom softveru IRIS
 • Knjigovodstvene promene u robnom knjigovodstvu
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstava i finansijsko
 • Otplata kredita, kompenzacije, donacije i dr.
 • Polovna osnovna sredstva, putni nalozi, blagajna
 • Obračun PDV-a
 • Kamate na štednju i zatezna, računi za usluge
 • Isplata drugih ličnih primanja, troškovi održavanja
 • Zarade i druga lična primanja
 • Obracun zarade za jedan mesec u Irisu
 • Obnavljanje obračuna PDV-a i knjiženje istog
 • Formalna, logička i računska kontrola knjiženja
 • Popunjavanje GFI – Bilans uspeha
 • Popunjavanje GFI – Bilans stanja
2

Uči od najboljih eksperata iz privrede

“Pored same obuke najbolji polaznici imaju mogućnost dobijanja stručne prakse i dodatnog usavršavanja u knjigovodstvenim agencijama”

– Tanja

Višedecenijsko iskustvo u praksi i najviše potvrde znanja predavača

Konkurencija u oblasti knjigovodstva je velika, a posao izuzetno odgovoran. Zato smo za kurs knjigovodstva odabrali vrhunske predavače. Iz prakse, sa velikim iskustvom u nastavi i prenošenju znanja kroz dokazane metodologije rada sa polaznicima. Dva predavača su tu da te nauče svim tajnama posla i pomognu da se što pre osamostališ i započneš svoju karijeru.

Stevan Tomašević

je predavač sa najvišim referencama - doktoratom, brojnim naučnim radovima i velikim brojem studenata i polaznika kojima je preneo znanje i pomogao im da krenu u svet knjogovdstva. Osnovne i master studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, odeljenja u Novom Sadu, na smeru Računovodstvo i revizija. Svoja znanja usavršavao kroz praksu radeći u banci kao kreditni referent i analitičar za privredu. Predavačko iskustvo i razvijanje sopstvene metodologije nastave stiče od 2012. godine kada je na svom fakultetu postao asistent na predmetima Finansijsko računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Računovodstvo banaka i Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju. Svoju stručnost je odbranio doktorkim radom iz oblasti računovodstva i poslovne analize, a naučni radovi koje ne napisao obuhvataju oblasti računovodstva, revizije i poslovne analize. Dakle, ako je knjigovodstvo ono što vam treba, Stevan je tu da vas, brzo i lako, nauči svemu.

Tatjana Vit

je diplomirani ekonomista sa licencom samostalnog računovođe izdatom od strane Saveza računovođa i revizora Srbije. Iskustvo u oblasti finansija i računovodstva stekla je tokom dvadesetogodišnjeg rada obavljajući sve računovodstve poslove, od finansijskog knjigovođe – kontiste do šefa računovodstva, u JGSP “Novi Sad”. Kontiranje poslovnih događaja, kalkulacije i obračuni, poresko računovodstvo, izrada godišnjeg računa i još mnogo toga, oblasti su iz kojih svoje znanje i iskustvo kao predavač prenosi na polaznike kursa. Kao profesionalni računovođa, usavršavala se i pohađala je brojne seminare i simpozijume iz ove oblasti kao vid kontinuirane edukacije koju zahteva ovako dinamična profesija.

Prijavi se na vreme i ostvari 40% popusta na cenu kursa

Učitavanje...

Puna cena kursa knjigovodstva iznosi 17800 dinara. Septembarski upisni rok je u toku, a za sve rane prijave dobijaš kurs po ceni od 10680 dinara. Cena kursa za nezaposlena lica, studente i stare polaznike iznosi 10320 dinara.

Rezervacija mesta iznosi 4.200 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Pavla Papa 1/II sp.

Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.
Sve što treba da uradite je da pozovete 021/300-20-33; 060/66-48-964 ili se prijavite

na: info@kurseviunovomsadu.com

Odaberi da budeš najbolji među najtraženijima
– postani knjigovođa

Knjigovođa, finansijksi savetnik, osoba od poverenja i presudni član tima koji će osigurati opstanak biznisa i obezbediti profit.

Online prijava na kurs: