Zašto baš knjigovođa?

Knjigovodstvo nije samo život u moru papira i brdu registratora. Dobre knjigovođe su istinski partneri svakog preduzetnika! Ako si spreman da se upustiš u nove izazove, ako voliš brojke i razmišljaš analitčki, a najsitnije detalje vidiš iz daleka - knjigovodstvo je tvoj životni poziv!

Ti si onaj koji olakšava poslovanje, obezbeđuje da sve teče kako treba, pronalazi načine za uštedu i ostvarivanje olakšica.

Dobar knjigovođa olakšava život svakom preduzetniku!

Za samo 4 nedelje do prvog nivoa znanja

Toliko je potrebno da stekneš potrebna znanja za obavljanje posla knjigovođe. Nastava se održava online, putem Skype – a, u realnom vremenu tako da predavanja možete da pratite gde god se nalazili. Svako predavanje se snima.

Nastava se održava dva puta nedeljno u trajanju od 90 minuta ili jednom nedeljno sa predavanjem koje traje 3 sata. Za to vreme steći ćeš sva potrebna znanja i veštine koje će ti pomoći da samostalno kreneš knjigovodstvenim putem.

Plan i program kursa “Knjigovodstvo”

Kurs knjigovodstva će ti pomoći da stekneš neophodna znanja i veštine kako bi svojim klijentima omogućio besprekorno poslovanje.

Ako spadaš u one ambicioznije, odmah po završetku kursa dostupan je i napredni kurs u trajanju od 8 nedelja na kojem ćeš uz detaljno upoznavanje sa knjigovodstevnim softverom IRIS, steći potpunu stručnost za posao.

Plan i program kursa "Knjigovodstvo" čine sledeće celine:

 • Ciljevi i zadaci knjigovodstva; prosto i dvojno knjigovodstvo; principi urednog knjigovodstva; greške u knjigovodstvu
 • Kontni okvir i kontni plan
 • Knjigovodstveni instrumenti – inventar imovine, bilans stanja, dnevnik, glavna knjiga, pomoćne knjige, zaključni list
 • Značaj i vrste knjigovodstvenih dokumenata (blagajnička dokumenta, nalog za prenos, nalog za uplatu i isplatu, faktura, profaktura, prijemnica, otpremnica, knjižno odobrenje, knjižno zaduženje)
 • Tipovi ekonomskih promena
 • Knjigovodstveno obuhvatanje ulaganja u osnovna sredstva
 • Ulaganje u zalihe materijala i robe – knjiženje ulaznih faktura sa izradom kalkulacija veleprodaje i maloprodaje
 • Izmirenje obaveza prema dobavljačima i knjiženje izvoda
 • Pojam i podela troškova i rashoda
 • Troškovi otpisa osnovnih sredstava (knjigovodstvena i poreska amortizacija), troškovi materijala, sitnog inventara i ambalaže, troškovi zarada (obračun plate), troškovi proizvodnih usluga i neproizvodnih usluga
 • Prihodi – knjiženje izlaznih faktura
 • Predzaključna knjiženja – vremenska razgraničenja, dobavljači poverioci, kupci dužnici
 • Obračun PDV-a
 • Obračun rezultata
 • Formalan zaključak knjiga
 • Raspodela rezultata i pokriće gubitka
 • Izrada završnog računa
 • Sve o knjigovodstvenom softveru IRIS
 • Knjigovodstvene promene u robnom knjigovodstvu
 • Knjigovodstvo osnovnih sredstava i finansijsko knjigovodstvo
 • Otplata kredita, kompenzacije, donacije i dr.
 • Polovna osnovna sredstva, putni nalozi, blagajna
 • Obračun PDV-a
 • Kamate na štednju i zatezna, računi za usluge
 • Isplata drugih ličnih primanja, troškovi održavanja
 • Zarade i druga lična primanja
 • Obračun zarade za jedan mesec u Irisu
 • Obnavljanje obračuna PDV – a i knjiženje istog
 • Formalna, logička i računska kontrola knjiženja
 • Popunjavanje GFI – Bilans uspeha
 • Popunjavanje GFI – Bilans stanja

*Naziv i struktura kursa predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Više o predavačIMA na obuci za knjigovodstvo

Stevan Tomašević

je predavač sa najvišim referencama - doktoratom, brojnim naučnim radovima i velikim brojem studenata i polaznika kojima je preneo znanje i pomogao im da krenu u svet knjogovdstva. Osnovne i master studije završio je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, odeljenja u Novom Sadu, na smeru Računovodstvo i revizija. Svoja znanja usavršavao kroz praksu radeći u banci kao kreditni referent i analitičar za privredu. Predavačko iskustvo i razvijanje sopstvene metodologije nastave stiče od 2012. godine kada je na svom fakultetu postao asistent na predmetima Finansijsko računovodstvo, Analiza finansijskih izveštaja, Računovodstvo banaka i Kvantitativne metode u poslovnom odlučivanju. Svoju stručnost je odbranio doktorkim radom iz oblasti računovodstva i poslovne analize, a naučni radovi koje ne napisao obuhvataju oblasti računovodstva, revizije i poslovne analize. Dakle, ako je knjigovodstvo ono što vam treba, Stevan je tu da vas, brzo i lako, nauči svemu.

Tatjana Vit

je diplomirani ekonomista sa licencom samostalnog računovođe izdatom od strane Saveza računovođa i revizora Srbije. Iskustvo u oblasti finansija i računovodstva stekla je tokom dvadesetogodišnjeg rada obavljajući sve računovodstve poslove, od finansijskog knjigovođe – kontiste do šefa računovodstva, u JGSP “Novi Sad”. Kontiranje poslovnih događaja, kalkulacije i obračuni, poresko računovodstvo, izrada godišnjeg računa i još mnogo toga, oblasti su iz kojih svoje znanje i iskustvo kao predavač prenosi na polaznike kursa. Kao profesionalni računovođa, usavršavala se i pohađala je brojne seminare i simpozijume iz ove oblasti kao vid kontinuirane edukacije koju zahteva ovako dinamična profesija.

Tatjana Veselinović

U svetu gde se brojke i cifre često doživljavaju kao hladne i nepristupačne, Tatjana Veselinović je osoba koja ih oživljava, tumači i pretvara u priče uspeha. Sa više od 20 godina iskustva, njena biografija nije samo niz datuma i titula, već dinamična saga o strasti prema računovodstvu i kontinuiranoj potrazi za inovacijama.

Počevši svoju karijeru na juniorskoj poziciji, Tatjana nije samo uspela da se probije kroz hijerarhijske lestvice, već je ostavila snažan pečat na svakom koraku. Kao šef računovodstva u multinacionalnoj građevinskoj kompaniji, njen uticaj je bio ne samo lokalni, već i globalni. Njeno iskustvo se proteže kroz različite industrije, pružajući joj širok spektar znanja i veština koje je primenjivala u svakom novom izazovu.

Njena vizija računovodstva budućnosti ne podrazumeva samo tehnologiju, već i ljude koji stoje iza nje. Tatjana vidi računovođu 21. veka kao tehnološki potkovanog, ali i kao strateškog mislioca, koji je sposoban da vodi kompanije ka uspehu u digitalnom dobu.

Tatjana Veselinović nije samo stručnjak u svom polju, već i mentor, inovator i vizionar koji osvetljava put budućim generacijama računovođa. Sa njom na čelu, računovodstvo postaje više od profesije - postaje umetnost.

Prijavi se na vreme i ostvari 55% popusta na cenu kursa

Učitavanje...

Puna cena kursa knjigovodstva iznosi 24000 dinara/mesečno. Upisni rok je u toku, a za sve rane prijave dobijaš kurs po ceni od 9000 dinara/mesečno.

Tip polaznika Novi/stari polaznik
Puna cena 24000 dinara/mesečno
Popust 55%
Promo cena 9000 dinara/mesečno
Sertifikat
Novi polaznik Stari polaznik*
Cena 24000 din/mes. 24000 din/mes.
Popust 55% 55%
Promo cena 9000 din/mes. 8500 din/mes.

*Stari polaznik, nezaposleno lice, student

Rezervacija mesta iznosi 6.000 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa. Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48, stan 6, III sprat u Beogradu.

Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku.

Sve što treba da uradite jeste da se prijavite pozivom na brojeve: 011/40-82-116, 061/664-89-64 ili pošaljite prijavu na: info@obukeikursevi.com. Možete nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Odaberite da budete najbolji među najtraženijima – postanite knjigovođa

Ogromna potražnja, dobra plata, mogućnost da radite samostalno… samo su neki od razloga zašto je dobro da se odlučite za ovaj posao.
Ne dozvolite da vam budućnost prođe pored vas Ugrabite priliku i postanite lider u svetu knjigovodstva. Pridružite se kursu knjigovodstva i dopustite da vaša karijera doživi revoluciju koju zaslužuje.

Online prijava na kurs: