Izbegnite poslovni stres, naučite SPSS!

Nikola Mirilović je predavač na kursevima iz statističke obrada i analize podataka uz pomoć SPSS softvera. Osnovne i master studije psihologije završio je na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je stekao zvanje master psiholog. Svoje analitičke i istraživačke  kompetencije nastavio je da stiče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sklopu doktorskih akademskih studija. Predavačko iskustvo počeo je da stiče još tokom studija, kada je bio demonstrator – saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu i Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Radno iskustvo nakon diplomiranja stekao je radeći u predškolskoj ustanovi, a zatim i u srednjoj školi, gde i dalje radi kao profesor predmetne nastave. Statističkom obradom podataka se bavi duži niz godina. Program SPSS koristi za obradu podataka u marketinške, korporativne i naučno – istraživačke svrhe. Ukoliko želite da na lak, zabavan i uspešan način savladate najčešće korišćeni statistički softver za obradu podataka, definitivno ste na pravom mestu.