Razlika između loše i dobre odluke je u tome što je dobra uvek zasnovana na podacima i proverljivim dokazima. A kada ne znate kako nešto da dokažete, statistika vam postaje najbolji prijatelj.

Teške odluke se svakodnevno donose u svim industrijama, što znači da menadžeri i direktori gotovo svih kompanija na svetu bar jednom dnevno izgovore rečenicu: „Ko to može da potvrdi?“

Šta ako vam kažemo da to možete biti baš vi i da upravo vas traže u svim firmama u Srbiji i šire?

Kako da znam da li je kurs statističke obrade podataka za mene?

Ako važite za najodgovorniju osobu u društvu koja uvek ima odgovore na sve, uvek imate telefon pri ruci da pretražite Google u potrazi za rešenjem nekog aktuelnog problema i uvek idete korak dalje u svojim naporima da dokažete neke tvrdnje, onda je statistika samo alat koji će pomoći vašoj prirodi da se razvije u pravom smeru.

Sa poznavanjem statistike i uz praktične veštine u radu na softveru koji se koristi u te svrhe bićete poželjan kandidat za pozicije u različitim industrijama – marketing, prodaja, upravljanje projektima, ali i mnogim drugim. Takođe, ako se bavite naučnim radom, statistika će vam samo olakšati proces izvođenja zaključaka i dokaza.

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u SPSS – u

Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS programu organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćete se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je 8 nedelja, a tempo održavanja nastave je jednom nedeljno u trajanju od 3h, odnosno 4 školska časa.

Tokom kursa ćete naučiti kako da kreirate bazu podataka, kako da pristupite procesu statistike, različite tehnike i metode, upotrebu dijagrama i još mnogo toga što vam je potrebno, a na šta će vam odgovoriti sam predavač tokom interaktivnih predavanja prilagođenih polaznicima koji nemaju nikakvo iskustvo u statistici.

PLAN I PROGRAM

OSNOVNI KURS

 • Uvod u SPSS
 • Kreiranje baze podataka
 • Transformacije baze podataka
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika (mere centralne tendencije, mere varijabilnosti)
 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje normalnosti raspodele (Kolmogorov-Smirnov test i Histogram)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test za uzorak populacije, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA, ANOVA sa ponovljenim merenjima)
 • ANCOVA
 • Pirsonov i Spirmanov koeficijent korelacije
 • Jednostruka linearna regresija
 • Hi-kvadrat test
 • Neparametrijske tehnike

PLAN I PROGRAM

NAPREDNI KURS

 • Dvofaktorksa ANOVA
 • ANOVA ponovljenih merenja sa međugrupnim faktorom
 • MANOVA
 • MANCOVA
 • Multipla linearna regresija
 • Binarna logistička regresija
 • Multipla logistička regresija
 • Point-biserijska korelacija
 • Kaplan-Majerova analiza
 • Standardizacija podataka
 • Analiza pouzdanosti upitnika
 • Faktorska analiza
 • Korišćenje sintaksi u SPSS-u

Šta ću znati da uradim nakon ovog kursa?

Nakon što ovladate ovim tehnikama, a u kombinaciji sa vašom istraživačkom prirodom, nebo je granica. Uz novostečena znanja sa kursa statistike, vi ćete moći potpuno samostalno da:

 • Izradite nacrt istraživanja
 • Kreirate bazu podataka u SPSS programu
 • Kodirate odgovore iz upitnika i unesete ih u bazu SPSS
 • Obavite izbor prikladnih statističkih tehnika
 • Testirate hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • Vršite preliminarne statističke analize
 • Obavite interpretaciju dobijenih nalaza
 • Kreirate tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • Izvedete zaključke o analiziranim hipotezama.
Mesto održavanja Beograd i Novi Sad
Trajanje kursa 8 nedelja
Nivo učenja Početni i napredni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond časova 32
Broj polaznika po grupi Maksimum 10
Telefon 061/664-89-64

Dokažite mi da je baš ovo kurs koji će mi pomoći da naučim kako da statistički obradim podatke!

Svaki pravi statističar će postaviti ovo pitanje nakon čitanja opisa kursa. I bez brige, imamo nekoliko čvrstih dokaza da je ovo pravo mesto, ali i vreme za ovladavanje SPSS programom i statistikom. Pre svega, predavač na ovom kursu je Nikola Mirilović, doktorand na Medicinskom fakultetu koji koristi SPSS svakodnevno, kako u marketinške i korporativne svrhe, tako i u naučno-istraživačke. Nikola je omiljen, kako među polaznicama koji se nikada nisu sreli sa statistikom, tako i sa iskusnim akademskim stručnjacima koji su imali prilike da rade sa njim.

Takođe, iz 3 grupe na kursu statistike kod Nikole, čak četvoro ljudi je zaposleno i još uvek rade u holandskoj kompaniji MSI-ACI, a u toku je proces zaposlenja još troje polaznika iz još dve grupe.

Online kurs statističke obrade podataka

Škola vam omogućava da ovaj kurs pratite i preko Skajpa – kroz online uživo časove podjednakog kvaliteta kao i časovi u učionici. Jer predavač vam je dostupan u realnom vremenu za sva pitanja i pomoć, a tu je i komunikacija sa drugim polaznicima i razmena mišljenja.

Zato, ako ne živite u Beogradu ili zbog drugih razloga ne možete da dolazite na časove u školi, ovo je odlična prilika da steknete znanje koje vam treba. I tako se efikasno osposobite za samostalan rad putem Skajp nastave. Tokom online predavanja možete da računate ne samo na interakciju sa predavačem i drugim polaznicima, već i na podršku škole. Obezbeđeni su vam materijali za učenje i online sertifikat.

Sve detalje o Skajp kursu (načinu realizovanja nastave, terminima, ceni…) možete saznati kod našeg savetnika za upis na 011/40 82 116 ili 061/664 89 64.

Više o predavaču na kursu statističke obrade podataka

Nikola Mirilović

je osnovne i master studije psihologije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je stekao zvanje master psiholog. Svoje analitičke i istraživačke kompetencije nastavio je da stiče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sklopu doktorskih akademskih studija. Predavačko iskustvo počeo je da stiče još tokom studija, kada je bio demonstrator – saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu i Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Program SPSS koristi za obradu podataka u marketinške, korporativne i naučno – istraživačke svrhe. Ukoliko želite da na lak, zabavan i uspešan način ovladate SPSS softverom za obradu podataka, definitivno ste na pravom mestu.

Upisni rok je u toku.

Iskoristi popust, jer možeš uštedeti čak 35%!

Učitavanje...

Potrebno je da se prijaviš do isteka promo perioda i kurs dobijaš po sniženoj ceni od 11880 dinara/mesečno, umesto 18277 dinara/mesečno.

Cena kursa za stare polaznike, nezaposlena lica i studente iznosi 10800 dinara meseč

Tip polaznika Novi polaznik Stari polaznik / nezaposleno lice / student
Puna cena 18277 din/mes. 18277din/mes.
Popust 35% 35%
Promo cena 11880 din/mes. 10800 din/mes.
Sertifikat

Rezervacija mesta iznosi 4.200 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa.

Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48/1 u Beogradu i Pavla Papa 1/II sp u Novom Sadu.

Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku. Kurs je moguće platiti čekovima na više mesečnih rata.

Prijavi se pozivom na brojeve: 011/40-82-116, 061/664-89-64 ili pošalji prijavu na: info@obukeikursevi.com. Možeš nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Postani traženi stručnjak

Prijavite se odmah i ostvarite beneficiranu cenu obuke

Online prijava na kurs: