Razlika između loše i dobre odluke je u tome što je dobra uvek zasnovana na podacima i proverljivim dokazima. A kada ne znaš kako nešto da dokažeš, statistika ti postaje najbolji prijatelj.

Teške odluke se svakodnevno donose u svim industrijama, što znači da menadžeri i direktori gotovo svih kompanija na svetu bar jednom dnevno izgovore rečenicu: „Ko to može da potvrdi?“

Šta ako ti kažemo da to možeš biti baš ti i da upravo tebe traže u svim firmama u Srbiji i šire?

Kako da znam da li je kurs statističke obrade podataka za mene?

Ako važiš za najodgovorniju osobu u društvu koja uvek ima odgovore na sve, uvek imaš telefon pri ruci da pretražiš Google u potrazi za rešenjem nekog aktuelnog problema i uvek ideš korak dalje u svojim naporima da dokažeš neke tvrdnje, onda je statistika samo alat koji će pomoći tvojoj prirodi da se razvije u pravom smeru.

Sa poznavanjem statistike i uz praktične veštine u radu na softveru koji se koristi u te svrhe bićeš poželjan kandidat za pozicije u različitim industrijama – marketing, prodaja, upravljanje projektima, ali i mnogim drugim. Takođe, ako se baviš naučnim radom, statistika će ti samo olakšati proces izvođenja zaključaka i dokaza.

Kako izgleda obuka za statističku obradu podataka u SPSS – u

Sam kurs statističke obrade podataka u SPSS programu organizovan je kroz niz praktičnih vežbi i primera sa kojima ćeš se sresti u budućem radu. Trajanje kursa je 3 nedelje, a tempo održavanja nastave je dva puta nedeljno u trajanju od 3h (4 školska časa).

Tokom kursa ćeš naučiti kako da kreiraš bazu podataka, kako da pristupiš procesu statistike, različite tehnike i metode, upotrebu dijagrama i još mnogo toga što ti je potrebno, a na šta će ti odgovoriti sam predavač tokom interaktivnih predavanja prilagođenih polaznicima koji nemaju nikakvo iskustvo u statistici.

*Naziv i struktura kursa predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

PLAN I PROGRAM

 • Uvod u SPSS
 • Kreiranje baze podataka
 • Transformacije baze podataka
 • Pripremanje, pregled i transformacija podataka
 • Deskriptivna statistika (mere centralne tendencije, mere varijabilnosti)
 • Upotreba dijagrama za opisivanje i analizu podataka u SPSSu
 • Testiranje normalnosti raspodele (Kolmogorov-Smirnov test i Histogram)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa jednim ili dva uzorka
  (t-test za uzorak populacije, t-test za nezavisne uzorke, t-test za zavisne uzorke)
 • Testiranje hipoteza u istraživanju sa tri ili više uzoraka (ANOVA, ANOVA sa ponovljenim merenjima)
 • ANCOVA
 • Pirsonov i Spirmanov koeficijent korelacije
 • Jednostruka linearna regresija
 • Hi-kvadrat test
 • Neparametrijske tehnike

Šta ću znati da uradim nakon ovog kursa?

Nakon što ovladaš ovim tehnikama, a u kombinaciji sa tvojom istraživačkom prirodom, nebo je granica. Uz novostečena znanja sa kursa statistike, moći ćeš potpuno samostalno da:

 • Izradiš nacrt istraživanja
 • Kreiraš bazu podataka u SPSS programu
 • Kodiraš odgovore iz upitnika i uneseš ih u bazu SPSS
 • Obaviš izbor prikladnih statističkih tehnika
 • Testiraš hipoteze adekvatnim statističkim tehnikama
 • Vršiš preliminarne statističke analize
 • Obaviš interpretaciju dobijenih nalaza
 • Kreiraš tabelarnu i grafičku prezentaciju podataka
 • Izvedeš zaključke o analiziranim hipotezama.
Mesto održavanja Online, putem Skype – a
Trajanje kursa 3 nedelje
Nivo učenja Osnovni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond sati 18 sati
Broj polaznika po grupi Maksimum 15
Telefon 061/664-89-64

Dokažite mi da je baš ovo kurs koji će mi pomoći da naučim kako da statistički obradim podatke!

Svaki pravi statističar će postaviti ovo pitanje nakon čitanja opisa kursa. I bez brige, imamo nekoliko čvrstih dokaza da je ovo pravo mesto, ali i vreme za ovladavanje SPSS programom i statistikom. Pre svega, predavač na ovom kursu je Nikola Mirilović, doktorand na Medicinskom fakultetu koji koristi SPSS svakodnevno, kako u marketinške i korporativne svrhe, tako i u naučno-istraživačke. Nikola je omiljen, kako među polaznicama koji se nikada nisu sreli sa statistikom, tako i sa iskusnim akademskim stručnjacima koji su imali prilike da rade sa njim.

Takođe, iz 3 grupe na kursu statistike kod Nikole, čak četvoro ljudi je zaposleno i još uvek rade u holandskoj kompaniji MSI-ACI, a naša škola nastavlja saradnju sa ovom kompanijom.

Online kurs statističke obrade podataka

Škola ti omogućava da ovaj kurs pratiš preko Skajpa – kroz online uživo časove podjednakog kvaliteta kao i časovi u učionici. Jer predavač ti je dostupan u realnom vremenu za sva pitanja i pomoć, a tu je i komunikacija sa drugim polaznicima i razmena mišljenja.

Ovo je odlična prilika da stekneš znanje koje ti treba. I tako se efikasno osposobiš za samostalan rad u SPSS programu.

Tokom online predavanja možeš da računaš ne samo na interakciju sa predavačem i drugim polaznicima, već i na podršku škole. Obezbeđeni su materijali za učenje i online sertifikat.

Sve detalje o Skajp kursu (načinu realizovanja nastave, terminima, ceni…) možeš saznati kod našeg savetnika za upis na 011/40 82 116 ili 061/664 89 64.

Više o predavaču na kursu statističke obrade podataka

Nikola Mirilović

je osnovne i master studije psihologije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, nakon čega je stekao zvanje master psiholog. Svoje analitičke i istraživačke kompetencije nastavio je da stiče na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u sklopu doktorskih akademskih studija. Predavačko iskustvo počeo je da stiče još tokom studija, kada je bio demonstrator – saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu i Fakultetu bezbednosti u Beogradu. Program SPSS koristi za obradu podataka u marketinške, korporativne i naučno – istraživačke svrhe. Ukoliko želite da na lak, zabavan i uspešan način ovladate SPSS softverom za obradu podataka, definitivno ste na pravom mestu.

Prijavi se na obuku

Učitavanje...

Cena kursa iznosi 199 evra.

Rezervacija mesta iznosi 199 evra, što ujedno predstavlja ukupnu cenu kursa i plaća se pre početka kursa.

Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48, stan 6, III sprat u Beogradu.

Prijavi se pozivom na brojeve: 011/40-82-116, 061/664-89-64 ili pošalji prijavu na: info@obukeikursevi.com. Možeš nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.

Unapredi svoju karijeru, ostvari bolje rezultate i povećaj svoju platu – nauči SPSS, najpoznatiji programa za analizu različitih tipova podataka

Ako želiš da podigneš svoju vrednost na tržištu rada, da znaš da anliziraš sve podatke o poslovanju preduzeća, da svoje prodajne ili marketinške rezultate precizno predstaviš, da analiziraš rezultate uzorka javnog mnenja za različite potrebe, poboljšaš svoje stručne, seminarske, diplomske, naučne radove ili projekte, sve što ti je potrebno jeste obuka za statističku obradu podataka.

Zato ne čekaj – iskoristi promotivni period i prijavi se odmah!

Online prijava na kurs: