Predavač na kursu Upravljanja projektima

Nakon završenog Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ana stiče višegodišnje iskustvo učestvujući na velikom broju projekata, u razčićitim kompanijama, gde je radila na podršci upravljanju projektima, vođenju projekata, upravljanju portfoliom projekata i projektnom metodologijom. Svoj pristup Ana bazira na savremenim projektnim metodologijama, najboljim praksama, kao i na jednostavnim primerima iz prakse i života, koji polaznicima na pravi način omogućava uvid u širinu oblasti upravljanja projektima i ulogu Projekt Menadžera.