Hajde da definišemo projektni menadžment, koristeći pomoć jednog od najšire prihvaćenih vodiča za upravljanje projektima – projekat je privremeni poduhvat čiji je cilj da stvori jedinstveni proizvod ili uslugu. Kao takav, poznat je još od davnina (izgradnja Kineskog zida, piramida u Gizi…), a danas ima bezgraničnu primenu u skoro svakoj firmi i branši.

Kako ova veština pomaže svakom profesionalcu, bez obzira da li se bavi finansijama, razvojem proizvoda, organizacijom, tehnologijom, marketingom…?

Bez obzira kojim poslom se baviš, ova veština je zlata vredna

U svakoj oblasti poslovanja, sposobnost vođenja projekata ti omogućava veću zaradu, veći autoritet, višu radnu poziciju.

Evo zašto: nije dovoljno imati odličnu ideju, profitabilan i praktičan savet. Nije dovoljno imati najkvalitetniji proizvod. Sve je to potrebno “oživeti” u praksi i to tako da se realizuje u najkraćem vremenskom roku i sa što manjim ulaganjima. Bez uspešnih projektnih stručnjaka, kompanije se suočavaju s rizikom od rasta troškova, probijanja rokova i loše obavljenog posla.

Zato su ljudi koji vladaju ovim znanjima vrlo cenjeni i dobro plaćeni.

Od velikih poduhvata, kao što je izgradnja fabrika i pogona, uvođenje novih  tehnologija, organizacija kulturnih i sportskih događaja, pa sve do manjih poput razvoja novih usluga i proizvoda, izrada biznis plana, snimanje reklama… – sve to spada u posao upravljanja projektima.

Obuke i kursevi ti pružaju priliku da za dva meseca uđeš u srž vođenja projekata i proširiš svoje mogućnosti za dalji rad i karijeru.

Šta ćeš naučiti na kursu upravljanja projektima?

Na kursu upravljanje projektima upoznaćeš se i proći kroz sve faze projektnog procesa i savladati sve što je potrebno za profitabilno vođenje projekata.

Znaćeš kako da:

 • Upravljaš timom, komunikacijom, vremenom, troškovima, rizicima…
 • Ostvariš ciljeve projekta u zadatom roku i dozvoljenom budžetu
 • Izradiš potrebnu dokumentaciju i oceniš uspeh projekta
 • Podjednako dobro rukovodiš projektima kako sa timom od 5 ljudi, tako i sa grupama timova od 100 i više članova.

Nastavu izvodi visokokvalifikovani projektni menadžer, sa mnoštvom uspešno realizovanih projekata iza sebe.

Ana Gerun

Nakon završenog Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Ana stiče višegodišnje iskustvo učestvujući na velikom broju projekata, u razčićitim kompanijama, gde je radila na podršci upravljanju projektima, vođenju projekata, upravljanju portfoliom projekata i projektnom metodologijom. Svoj pristup Ana bazira na savremenim projektnim metodologijama, najboljim praksama, kao i na jednostavnim primerima iz prakse i života, koji polaznicima na pravi način omogućava uvid u širinu oblasti upravljanja projektima i ulogu Projekt Menadžera.

Detalji o načinu održavanja i pohađanja kursa

Kurs možeš pohađati u Beogradu, a dostupna ti je online nastava koju možeš pratiti putem Skype-a, gde god da se nalaziš!

Mesto održavanja Online, putem Skype – a
Trajanje kursa  4 nedelje
Nivo učenja Početni i napredni
Termini Poslepodnevni i večernji
Fond časova 16
Broj polaznika po grupi Maksimum 15
Telefon 061/664-89-64

Pogledaj detaljan plan rada na kursu

*Naziv i struktura kursa predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

1. Uvod u upravljanje projektima

Uvodni deo kursa posvećen je upoznavanju sa osnovnim konceptima i principima upravljanja projektima. Biće objašnjene osnovne faze projekta i uloga project menadžera.

2. Metodologije i okviri upravljanja projektima

Ovaj segment kursa bavi se različitim metodologijama i okvirima koji se koriste u upravljanju projektima, kao što su Waterfall, Agile (Scrum, Kanban, itd) i Lean.

3. Definisanje ciljeva projekta

Ovde ćete naučiti kako da jasno postavite ciljeve, mere uspeha i očekivanja projekta, što je ključno za njegovu uspešnost.

4. Planiranje projekta

U ovom delu kursa naučićete kako da razvijete detaljni projektni plan, uključujući vremensku liniju, resurse i budžet.

5. Upravljanje resursima

Ovaj segment je posvećen efikasnom dodeljivanju i upravljanju resursima projekta, uključujući ljude, finansije i materijale.

6. Upravljanje rizicima

Ovde ćete naučiti kako da identifikujete, analizirate i upravljate rizicima projekta radi smanjenja negativnih uticaja i povećanja šansi za uspeh.

7. Upravljanje timom

Ovaj deo kursa fokusira se na veštine vođenja tima, motivisanje članova tima i rešavanje konflikata radi postizanja ciljeva projekta.

8. Komunikacija i saradnja

Ovaj segment podučava važnosti otvorene, jasne i efikasne komunikacije sa zainteresovanim stranama projekta i uspostavljanje saradnje među članovima tima.

 

9. Procena troškova i budžetiranje

Ovaj deo kursa podrazumeva planiranje, praćenje i upravljanje troškovima projekta kako bi se obezbedila finansijska održivost.

10. Praćenje napretka projekta

Ovde ćete naučiti kako da pratite i kontrolišete napredak projekta i kako da identifikujete i rešavate odstupanja od plana.

11. Upravljanje promenama

Ovaj segment kursa se bavi upravljanjem promenama u projektu i prilagođavanjem plana kako bi se odgovorilo na nove zahteve i uslove.

12. Kvalitet u projektu

Ovaj deo kursa podučava kako da se osigura visoki kvalitet rezultata projekta i njegova usaglašenost sa zahtevima i standardima.

13. Upravljanje dokumentacijom

Ovaj segment kursa fokusira se na organizaciju i upravljanje projektnom dokumentacijom, uključujući planove, izveštaje i druge relevantne dokumente.

14. Završetak projekta

Ovde ćete naučiti kako da evaluirate rezultate projekta, priznate postignuća i izvučete pouke iz iskustva za buduće projekte.

15. Etika i profesionalizam

Poslednji deo kursa posvećen je poštovanju etičkih standarda i stručnih kodeksa ponašanja u upravljanju projektima, što je neophodno za održavanje profesionalnog ugleda i poverenja sa zainteresovanim stranama.

16. Praktičan primer iz prakse

Na kraju kursa, bićete u prilici da primenite stečeno znanje kroz praktičan primer iz prakse. Ovo će vam omogućiti da iskusite realnu situaciju upravljanja projektom, od početka do kraja, koristeći sve naučene veštine.

Online kurs upravljanja projektima

Škola ti omogućava da ovaj kurs pratiš i preko Skajpa – kroz online uživo časove podjednakog kvaliteta kao i časovi u učionici. Jer predavač ti je dostupan u realnom vremenu za sva pitanja i pomoć, a tu je i komunikacija sa drugim polaznicima i razmena mišljenja.

Zato, ako ne živiš u Beogradu ili zbog drugih razloga ne možeš da dolaziš na časove u školi, ovo je odlična prilika da stekneš znanje koje ti je potrebno. Tokom online predavanja možeš da računaš ne samo na interakciju sa predavačem i drugim polaznicima, već i na podršku škole. Obezbeđeni su materijali za učenje i online sertifikat.

Sve detalje o Skajp kursu (načinu realizovanja nastave, terminima, ceni…) možeš saznati kod našeg savetnika za upis na 011/40 82 116 ili 061/664 89 64.

Projektni stručnjaci potrebni su svakoj modernoj firmi

Stručnjaci za vođenje projekata potrebni su svim preduzećima, bez obzira na delatnost. Stoga se sa ovim znanjem možeš lako zaposliti u:

 • svakom preduzeću iz oblasti IT industrije i razvoja softvera
 • svakoj kompaniji koja ima fabričku proizvodnju
 • firmama koje pružaju serviserske usluge
 • banakama i drugim finansijskim institucijama
 • građevinskim firmama
 • preduzećima koja pružaju konsultantske usluge
 • državnim službama koje rade na praćenju i proceni projekata.

Postani stručnjak sa širokim mogućnostima i perspektivama za dalji razvoj karijere

Upisni rok je u toku. Iskoristi popust, jer možeš uštedeti čak 40%!

Učitavanje...

Potrebno je da se prijaviš do isteka promo perioda i kurs dobijaš po sniženoj ceni od 16500 dinara, umesto 27500 dinara.

Prikazane cene su sa uračunatim PDV-om.

Tip polaznika Novi/stari polaznik
Puna cena 27500 dinara
Popust 40%
Promo cena 16500 dinara
Sertifikat

Rezervacija mesta iznosi 6.000 dinara, što predstavlja uslov za učešće na kursu. Rezervacija se uračunava u cenu kursa.

Uplata se vrši na licu mesta, u prostorijama škole, ulica Lomina 48, stan 6, III sprat u Beogradu.

Rezervacija se može otkazati 5 dana pre početka roka ili se iskoristiti u narednom roku. Kurs je moguće platiti čekovima na više mesečnih rata.

Prijavi se pozivom na brojeve: 011/40-82-116, 061/664-89-64 ili pošalji prijavu na: info@obukeikursevi.com. Možeš nas kontaktirati i preko Vibera na +38169671084.6.0


Nauči da uspešno upravljaš vremenom, troškovima,
ljudskim resursima, kvalitetom. Nauči da upravljaš projektima.

 

Obuka za projektni posao predstavlja suštinu stvari, sa akcentom na primenjivost u svakodnevnoj poslovnoj praksi. Ogromna je prednost što se školuješ i sa većinom zaposlenim ljudima, pa možeš da stvaraš nove kontakte i prilike za poslovnu saradnju.

Online prijava na kurs: