“Postani jedan od malobrojnih, traženih i odlično plaćenih stručnjaka”
Marina Antić
ekspert za EU projektni menadžment

U ČEMU JE CAKA?

Šanse su velike jer samo 30% sredstava ovih fondova bude iskorišćeno

Evropska komisija izdvojila je 95.5 milijardi € za finansiranje projekata iz domena istraživanja i razvoja u periodu od 2021-2027 u okviru programa Horizon Europe. Kada tome dodamo i druge evropske i regionalne fondove dobijamo ogromne resurse za pokretanje i razvoj inovativnih tehnologija i ideja.

Deo ovih fondova može biti usmeren i na tvoje projekte. Sve što je potrebno jeste da svoj projektni predlog predstaviš kroz kvalitetno napisanu dokumentaciju i pravilnu aplikaciju za sredstva.

Prvi korak na tom putu jeste da ovladaš svim specifičnostima pisanja projekata, da postaneš ekspert za profesionalno pisanje projekata i obezbediš finansiranje za ideje koje želiš da razvijaš.

Šanse za dobijanje sredstava su velike, sve što je potrebno jeste da savladaš različite aspekte pisanja projekata kao što su:

 • Protokoli za apliciranje
 • Mogućnosti koje nude EU fondovi
 • Procesi razvoja projekata od ideje do realizacije
 • Budžetiranje i priprema prateće dokumentacije.

Kome je namenjen ovaj kurs?

Kurs “Pisanje predloga projekata za EU fondove” namenjen je svima koji žele da postanu eksperti za regionalne i EU fondove. Naši najčešći polaznici su:

 • Republičke i lokalne institucije, ustanove, zavodi, sekretarijati, instituti, kancelarije
 • Organizacije civilnog društva (udruženja, savezi, fondacije, strukovne organizacije, neprofitne organizacije)
 • Kompanije, mala i srednja preduzeća, privatni preduzetnici, komore, klasteri, zadruge
 • Pojedinci koji žele da se aktivnije uključe u apliciranje za donacije i podršku kod domaćih i međunarodnih fondova

Savršena prilika za umrežavanje

Na kursu za “Pisanje predloga projekata za EU fondove” imaćeš priliku da naučiš sve pojedinosti, ali i da se povežeš sa kolegama iz struke, razmeniš ideje, proširiš svoju poslovnu mrežu i pronađeš projektne partnere.

Kako bi projekat bio uzet u razmatranje, mora biti profesionalno napisan, po standardima fonda, ali i različitih regulativa koje se mogu razlikovati u zavisnosti od toga da li je fond regionalni ili EU.

Dva ciklusa kompletne obuke za pisanje predloga projekata za EU fondove

U prvom delu obuke najpre ćeš se upoznati sa osnovnim fazama projektnog ciklusa – Project Cycle Management, a nakon toga i sa čitavim procesom izrade predloga projekta koji čine:

 • Propratno pismo
 • Naslovna strana
 • Sadržaj
 • Sažetak
 • Uvod
 • Definisanje problema
 • Zadaci i ciljevi
 • Metodologija
 • Vremenski plan
 • Procena
 • Budžet
 • Aneksi

U drugom delu kursa „Pisanje predloga projekata za EU fondove“ saznaćeš kako da na jasan i ubedljiv način izneseš svoje ideje u skladu sa EU propisima i standardima. Program kursa obuhvata sve faze pripreme predloga projekta i podeljen je u 4 segmenta:

 • Šta treba da znate o EU programima?
 • EU programiranje u peroidu 2021-2027
 • Kako napisati uspešan projekat za EU fondove?
 • Razvoj predloga projekta

Osim toga dobićeš i praktične savete:

 • Na šta treba obratiti posebnu pažnju pre pristupa pisanju projekta
 • Zatim uputstva za podnosioce projekata
 • Osnovni pojmovi potrebni pri popunjavanju formulara za podnošenje projekata
 • Analiza zainteresovanih strana
 • Definisanje matrice logičkog okvira, metodologije i budžeta

*Naziv i struktura kursa predstavljaju autorsko delo njegovih kreatora i samim tim je preuzimanje, kopiranje i izmena istog od strane trećeg lica zabranjeno.

Saznaj sve tajne finansiranja projekata od eksperata za pisanje i upravljanje EU projektima

Goran Šehović

već dugi niz godina sarađuje sa nevladinim sektorom na pitanjima pisanja, pripreme i upravljanja projektima. Bio je zamenik direktora Agencije za evropske integracije i saradnju sa udruženjima i direktor Agencije za nevladinu saradnju i evropsku harmonizaciju. Trenutno vodi projekte u Centru za nove ideje, predsednik je Beogradskog centra za osobe sa invaliditetom i više od 4 godine sarađuje sa školom Obuke i kursevi. Goranovo iskustvo govori o njegovoj stručnosti, a njegovi uspešni polaznici o načinu rada, učeći kroz praktične primere, i kroz sticanje konkretnih i upotrebljivih znanja.

Imaćeš dovoljno vremena da sve savladaš i počneš da primenjuješ

Naši predavači su kreirali jedinstveni kurs koji može da prati svako. Bez obzira da li imaš iskustva na ovom polju rada ili se sa pisanjem projekata prvi put susrećeš.

Kurs “Pisanje predloga projekata za EU fondove” traje ukupno 8 nedelja, tj. 24 sata. Časovi se održavaju 1x nedeljno u trajanju od 3 sata.

Tokom obuke polaznici će biti usmereni da sami definišu i razvijaju projektne ideje iz oblasti koju odaberu. Tako će se veliki deo obuke zasnivati na rešavanju konkretnih problema i primera sa kojima će se polaznici susretati u budućem radu.

ŠTA POSLE?

Gotov projekat vredi mnogo više od potvrde o odslušanom kursu

I to je ono što ćeš imati u rukama kada završiš kurs “Pisanje predloga projekata za EU fondove”. Takođe, po završetku kursa dobijaš i sertifikat o uspešno završenoj obuci i preporuku od predavača.

Sa gotovim projektom moći ćeš da imaš priliku da apliciraš za finansiranje, ali ti se otvaraju i brojne mogućnosti za stalni ili honorarni angažman. Preko 19.000 udruženja, malih i srednjih preduzeća traži ljude koji mogu da profesionalno napišu predlog projekata za dobijanje finansija iz različitih fondova. Za taj posao možeš zaraditi čak i do 100 € dnevno.

Sada i ti možeš da stekneš toliko tražene veštine – da postaneš stručnjak za pisanje predloga projekata za EU fondove i pomogneš brojnim organizacijama da dobiju potrebno finansiranje.

Sveobuhvatan kurs koji vode dokazani stručnjaci u oblasti biće sjajna prilika da budeš deo timova sa izvrsnim idejama koje mogu da promene svet.

Prijavi se na vreme

Učitavanje...

Ukupna cena kursa iznosi 260 evra. Kurs je moguće platiti u dve jednake mesečne rate.

Prijavu možeš izvršiti pozivanjem naših brojeva 011/40-82-116061/664-89-64 ili slanjem prijave na info@obukeikursevi.com.

Kurs se održava online, putem Skype platforme.

Nauči kako da napišeš projekat koji će dobiti finansiranje

Ova obuka je idealna prilika da saznaš kako da obezbediš finansije za realizaciju tvoje ideje ili pomogneš nekoj organizaciji da dođe do preko potrebnih sredstava. I naravno, zaradiš od toga!

Online prijava na kurs: