Samo za buduće IT profesionalce – učestvujte u IT projektima

Pri brzom razvoju informacionih tehnologija i njihovoj sve masovnijoj primeni u svim oblicima poslovanja, sve je veći broj mladih ljudi koji završavaju IT škole. Međutim, Srbiji i dalje nedostaje veliki broj softverskih stručnjaka i programera koji mogu odmah uzeti učešća u zahtevnim softverskim projektima.

Praznina koja nastaje  između potreba poslodavaca i mogućnosti mladih  IT stručnjaka izazvana je nemogućnošću početnika da tokom školovanja rade u realnim tržišnim uslovima. Njima je potrebno iskustvo i obuka u snalaženju u IT poslovnom okruženju. Nije u pitanju samo izgradnja kompetencije na poznavanju IT tehnologija i najnovijih verzija alata, već poznavanje internih elemenata softverskih rešenja i poslovnih procesa.

Poslodavci, bez obzira na velike potrebe za kadrom, nerado rizikuju finansijska sredstva i resurse za ulaganje u kadrove i njihovu izgradnju. Poslodavci traže gotov kadar koji će u veoma kratkom roku po ulasku u kompaniju davati vrhunske rezultate. Paradoks je u tome što mladi IT stručnjaci bez ovog iskustva ne mogu da se zaposle, a to iskustvo im jedino može pružiti rad u kompanijama.

Činjenica je da se potrebno iskustvo za dobijanje kvalitetnih i dobro plaćeih poslova u IT industriji može izgraditi samo uz odgovarajuće školovanje i neophodne vežbe i praktičan rad.

Na nekim fakultetima studenti su bombardovani teorijskim znanjem, a o praktičnom radu znaju veoma malo ili ni malo. Prilikom konkurisanja za posao, poslodavci od kandidata sve češće zahtevaju prethodno radno iskustvo od minimum godinu dana. Budući da se u školama i na fakultetima često ne dobija ovakvo iskustvo, najbolje rešenje je da se tokom školovanja sami potrudite da obezbedite praksu u firmi koja se bavi poslovima za koji se školujete.

Značaj prakse nije samo da formalno ispunite neki od kriterijuma u oglasu za posao, već to što kroz praktičan rad možete steći veštine koje će Vaše znanje i snalažljivost izdići iznad konkurencije i omogućiti Vam da dobro obavljate svoj posao.

Upravo zbog toga treba sami da preuzmete inicijativu i da radite na sebi kako biste se što lakše prilagodili novom radnom okruženju.

Učestvovanje u projektima ili potraga za praksom u kompanijama samo su neki od načina kako se možete osposobiti za novo radno mesto.

Poslovica kaže: „Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i ja ću možda zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.” Drugim rečima, ukoliko u toku školovanja ne radite u pravim realnim uslovima, na stvarnim projektima, ukoliko vam nije omogućeno da se razvijate radeći na projektima, to je školovanje koje nema veliku vrednost.

Učestvujte, ako postoji takva mogućnost  na projektima tokom studija. Dobra škola uključuje svoje student u komercijalne i druge projekte tokom studija, omogućavajući im da steknu dragoceno iskustvo, ali i reference koje će im pomoći pri traženju posla.

Učestovanje u IT projektima škola ili fakulteta pruža vam mogućnost da se potpuno besplatno:

  • usavršite u radu na najnovijim programerskim alatima i platformama;
  • obučite za rad u timu;
  • uključite u realne softverske projekte;
  • steknete neophodno iskustvo;
  • zaposlite, ako pokažete zadovoljavajuće rezultate;

Prilikom izbora škole koju ćete pohađati veoma je važno da proverite da li ćete kroz školovanje imati pristup projektima kako biste mogli da ih stavite u vaše reference. Ne morate biti vođa tima, možete biti deo nekog projektnog tima, a da steknete znanje i iskustvo koje ćete sa ponosom moći istaći u svojoj biografiji.

Oni kojih ima najviše, tj. koji su trenutno najdostupniji, jesu projekti web dizajna. Možete učestovati i  u programerskim projektima, npr. izradi web šopova, internet portala, foruma,  content management rešenja i sl. radeći u PHP programskom jeziku.