Novi menadžment

Menadžment nikada nije bio posmatran kao uzbudljiva ili interesantna aktivnost. Ovakav odnos posledica je nedostatka znanja. Tek mali broj ljudi ima direktno iskustvo u onome što menadžment uistinu jeste, malo njih istinski poznaje menadžere i shvata kakvu ogromnu razliku oni mogu načiniti svetu u kome danas živimo.

Jedna stvar je ipak sasvim sigurna: stepen uzbuđenja menadžmentom počeo je značajno da se povećava u XXI veku. Menadžment iznad svega predstavlja konsolidaciju prilika. Činjenica da je broj i obim prilika u poslednjih nekoliko godina počeo da se drastično povećava ni u kom slučaju ne može se opovrgnuti, a upravo je to put koji menadžeri moraju slediti.

Često se možemo susresti rečima menadžment je zastareo. Pristalice ove logike uporediće menadžment sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, objašnjavajući da je to tehnologija koja je prestala da se razvija, što ni u kom slučaju ne može da bude dobro. Kada figura poput čuvenog Geri Hamela izrekne nešto ovakvo, vreme je da sednemo i dobro razmislimo. Takođe, vreme je i da se zabrinemo.

Hamel tvrdi da su loši rezultati trenutnih menadžment tehnika posledica nedostatka sadržajne evolucije. On smatra da menadžeri ne uspevaju da iskoriste prednosti jedinstvenog trenutka u istoriji, tačke u kojoj galopirajući tempo promena otvara vrata revoluciji, novim vrstama organizacija.

Tempo razvoja je u toj meri neverovatno brz da se došlo do situacije da se nove generacije proizvoda završavaju u trenutku kada se njihovi prethodnici tek plasiraju na tržište. Isto je i sa ljudima: ne postoji mogućnost da se pridošlici pruži prilika da nauči načine funkcionisanja organizacije. Oni rade u novom okruženju koje odlikuje brzina, rano dostizanje ciljeva i ostvarivanje izuzetno velikih napredaka u karijeri. Ovi rezultati zahtevaju metode rada koje su neuporedivo ispred tradicionalnih metoda laganog i upornog penjanja ka vrhu organizacije.

Lekcije koje novi menadžment nudi nisu preterano teške za razumevanje i korišćenje. Ukoliko potražimo dokaze širokog prihvatanja novih menadžment tehnologija koje će poslužiti kao osnova za uspostavljanje novih menadžment metoda, do kojih otkrića ćemo doći?

Kao negativan primer možemo uzeti pokušaj klijenta da stupi u kontakt sa servisom za kupce neke kompanije. Svi smo mi, nažalost, bili u prilici da ovo iskusimo i na sopstvenoj koži.

Ukoliko smo i imali dovoljno sreće da dođemo do prave imejl adrese ili broja telefona, pa čak i do pravog odeljenja, pokušaji da stupimo u kontakt sa živim bićem sa druge strane po pravilu su  nemoguća misija. Umesto osobe koja bi mogla da pruži pomoć, sa druge strane skoro uvek se nalaze automati koji apsolutno ne mogu da pomognu.

Tragičan deo ove priče leži u činjenici da je ovo oblast lošeg menadžmenta koja uz veoma mali napor može da donese izuzetno dobre efekte – dovoljno je da top menadžeri podignu telefonsku slušalicu i prođu kroz isti pakao kroz koji prolaze i njihovi kupci. Ovakav scenario nikada se neće dogoditi zbog jednog veoma jednostavnog razloga − uvrežene menadžment tradicije da je pogrešno proveravati sopstvene proizvode i poslovne procese. Ponašanje poput ovoga je najverovatnije posledica činjenice da bi saznavanje istine dovelo do trošenja novca i vremena menadžera na poboljšanje načina rada sopstvene organizacije.

Kako postaju stariji, većina menadžera, poput većine muškaraca i žena, postaju sve manje spremni da nauče nešto novo, da ovladaju novim znanjima i veštinama. Ovo je izuzetno tužno za njih, ali je još tužnije za osobe koje oni vode ili pokušavaju da vode.

Promene u društvu podudaraju se sa smenama generacija u okviru organizacija. Mlade snage u okviru organizacija ne bi smele da budu toliko nefleksibilne kao stariji, niti bi smele da budu dosadne. Ipak, ukoliko rade u okviru dosadnog poslovnog okruženja i ukoliko ih vode dosadni menadžeri, na kraju će svi biti na gubitku.

Menadžment koji održava korak sa tempom promena osvojiće izuzetno vredne nagrade, uključujući i zadovoljstvo zbog činjenice da nisu dosadni i da se ne dosađuju u svom radu, već da upravo oni predstavljaju lidere nove ere.