6 saveta kako da od biznis plana napravite magnet za privlačenje partnera, investitora

Istorija je puna ljudi čije su ideje uticale na razvoj naše civilizacije. Još je veći broj ljudi čije ideje nisu ugledale svetlost dana zbog nedostatka resursa za njihovu realizaciju.

Ako nemate početni kapital, odlična poslovna ideja nije dovoljna. Potrebno je da ubedite investitore, potencijalne partnere ili bankare da će njihov kapital moći da se povrati višestruko ako Vam daju novac.

Biznis plan je glavni alat kojim se pridobija takav investitor ili partner. Ili kredit.

Zato je korisno da se izradi biznis plana priđe sa istom ozbiljnošću i jakim entuzijazmom kao i pri sprovođenju poslovne ideje koju taj biznis plan predstavlja. Evo šest saveta kako da kreirate dokument koji će ubediti investitore ili partnere da uđu u poslovnu saradnju sa Vama:

1. Kreirajte dokument koji se može pročitati za pet minuta

Nijedan investitor, potencijalni partner ili bankar ne čita ceo biznis plan. Obično ga čita površno.

Investitori imaju tu sposobnost da Vam posle pet minuta kažu: “Da”, “Ne” ili “Možda”. 90% planova bude odbačeno u prvih pet minuta.

Evo pet stvari koje oni smatraju važnim i na koje potroše u proseku po jedan minut:

Prvo će pogledati u kojoj industriji poslujete. Koja vrsta biznisa je u pitanju? Da li je to softverska kompanija, preduzeće za promet nekretninama, restoran, turistička agencija…

Druga stvar su sredstva koja tražite. Da li je to million, pola milona, 100 hiljada?

Treće: pogledaće bilans stanja. Bilans stanja se obično nalazi na poleđini plana. A poželjno je da se nalazi na početku, kako investitor ne bi morao da “pretura” po papirima. Bilans stanja je fotografija Vašeg biznisa. To je najbolji dokument za otkrivanje finasijskih detalja poslovanja. Brzim prelaskom preko ključnih stavki investitor može sagledati način na koji poslujete.

Četvrto što svaki investitor želi da zna jeste profil Vaših ljudi. Pogledaće njihova imena, funkcije na kojima se nalaze. Ko su ključni ljudi u kompaniji? Pitaće se da li poznaje neke od njih? Da li je do sada sa njima sarađivao? Ako jeste, da li su na vreme vraćali sredstva? Da li su poštovali sve odredbe ugovora?

U petom, poslednjem minutu investitor će pogledati interesantne tabele, šeme, dijagrame. Razmotriće prelomnu tačku rentabilnosti, pogledati period povraćaja investicije…

2. Modelirajte konkretne, dokazane biznis planove

Ne postoji biznis plan koji je 95% završen. On mora sadržati sve potrebne elemente. Samo kompletan biznis plan može predstavljati garanciju da ćete dobiti potrebna sredstva. On mora sadržati uvod, proizvodni plan, analizu tržišta, marketing plan, finansijsku analizu, analizu kadrova, menadžment plan, SWOT analizu. Ništa od ovih segmenata biznis plana ne sme da nedostaje.

Kako da znate da li je Vaš biznis plan kompletan?

Jednostavno je. Pre nego što sednete i napišete biznis plan, pokušajte da nabavite uspešne primere biznis planova drugih kompanija. Planove koji su svojom strukturom i sadržajem dobili potrebna finasijska sredstva. Pogledajte njihov sadržaj, šeme, grafikone, način na koji prezentuju informacije… Oni će Vam predstavljati ogromnu pomoć i omogućiti da mnogo lakše i brže napravite biznis plan.

Kopiranje tuđih rešenja (Benchmarking) je legitimna tehnika koju koriste mnoge uspešne kompanije. To nije krađa već korišćenje uspešnih rešenja drugih kako biste dobili prave ideje za realizaciju svojih planova.

3. Istaknite najvažniji deo biznis plana – ljude

Najvažniji segment biznis plana nije ni proizvodni deo, ni marketinški aspekt. To su ljudi. Neverovatno je kako malo biznis planova govori o ljudima. Često se dešava da menadžerske biografije nisu jasne, dovoljno vidljive ili se nalaze na kraju biznis plana. I izgledaju prilično dosadno.

Vrlo retko se u biznis planu navodi ko su spoljni konsultanti kompanije, ko su advokati preduzeća, njegove računovođe, analitičari, kakvo je njihovo iskustvo u biznisu, koji su njihovi prošli uspesi.

To je greška. Ako je ovaj deo biznis plana dobro urađen i jasno predstavljen, svaki iskusan kreditor, investitor, finansijer će na osnovu njega moći da zaključi da li je tim sa kojim će sarađivati pobednički.

Naravno, bitno je i ko vodi kompaniju. Da li je ta osoba istinski lider, koji stil vođenja primenjuje, da li joj ljudi veruju, da li je slede.

4. Smanjite rizik ulaganja

Postoji dobar način da budete ocenjeni od strane investitora ocenom 10, umesto sa 5 ili 6.

Kako?

Redukovanjem rizika.

Naime, glavna prepreka koju investitori osećaju prilikom odobravanja sredstava jeste rizik. Rizik da se poslovni poduhvat neće odvijati onako kako je predstavljeno. Rizik da se neće postići rezultati koji su obećani. Rizik da proizvod za čiji se razvoj traži novac nije potreban tržištu.

Ukratko, finasijer uvek oseća rizik da ne napravi grešku. To posebno važi danas, u uslovima velike ekonomske krize, kada oni sve teže odobravaju sredstva. Zato svaki biznis koji na pravi način ukloni rizik sa investitora, dobija potrebna finansijska sredstava.

Gledajte da rizik uvek svedete na nulu. Kada je rizik nula, kapital dolazi sam od sebe.

5. Spremite odgovore na teška pitanja

Najbolji način da dobijete novac jeste da odgovorite na sva nezgodna pitanja investitora. Ako nema odgovora na njih, nema ni transfera novca od finansijera ka Vama. Šta Vas mogu pitati:

Zašto imate takve cene?

Da li je poslednja kompanija za koju ste radili bankrotirala?

Da li ste imali partnere? Ako jeste, zašto je došlo do prekida poslovne saradnje?

Vidite li sebe na duže staze kao generalnog direktora organizacije?

Da li Vam je vlasnička kontrola nad organizacijom naročito važna?

Ko su Vaši članovi tima? Za koje kompanije su radili pre Vaše? Zašto su napustili te kompanije?

Koji su Vaši najveći neuspesi? Zašto je do njih došlo? Šta ste propustili da uradite?

Ako Vas finansijer pita: “Zašto smatrate da ste kvalifikovani da upravljate ovom organizacijom?”, možete odgovoriti: “Dosad mi je išlo sasvim dobro i stigli smo dovde gde smo. Ali ako ikad bude potrebno, spreman sam da prepustim svoje mesto drugom.”

Ako Vas investitor pita ”Kako sagledavate putanju likvidnosti organizacije?”, treba da odgovorite: “Znam da mi predstoji mnogo truda pre nego što se usudim da pomislim na likvidnost. Osmišljavam ovu kompaniju tako da bude velika, uspešna i nezavisna. Trenutno vredno radim kako bih to postigao.”

Najbolje je da odgovore na ova nezgodna pitanja imate na uvodnim stranama biznis plana. Time ćete izbeći kasniju raspravu sa finansijerom i napraviti pobednički biznis plan, plan koji će obezbediti sredstva potrebna za Vaš biznis.

Drugi način da Vaš biznis plan dobije ocenu 10 umesto 6, 7, 8, jeste da imate spremljenu “listu odgovora”( stranicu sa argumentima) kojia će ubediti investitora da Vam odobri sredstva.

Evo nekoliko primera “liste odgovora”:

1. To Vam je kao…

Uvek možete da se pozovete na primer neke uspešne komapnije. Kako je Vaše ulaganje slično kao i kompanije Dell, Apple, Nike, Coca Cole…

Na primer: “Tako su i oni počeli.” Ili: “Vidite kako je i on isto to uradio i uspeo.”

Ako je Microsoft uspeo, a Vaš biznis plan liči na njegov, investitor neće analizirati ceo materijal. Možda mu je Microsoft izmakao ranije i možda bi voleo sada da uloži u nešto slično.

Ili ako je Vaš biznis sličan sa Dell-ovim, pokušajte da naglasite nešto njihovo uspešno, što ima paralele sa Vašim biznisom. Time ćete značajno skratiti vreme čitanja biznis plana i povećati moć ubeđivanja investitora.

2. Duboki džepovi

Ako već imate investitora koji je već ulagao u nešto slično, to Vam je odlična preporuka. Zašto bi neki uspešan investitor ulagao u nešto što je neizvesno, što ne donosi prinos na uloženi kapital.

Ili, navedite uspešnog konkurenta. Ako neko koji je već godinama uspešan u biznisu ulaže u nešto čime i Vi nameravate da se bavite ili se time već bavite, zašto finansijer ne bi uložio sredstva u nešto takvo. Nešto što mu garantuje povraćaj investicija i zaradu od pozajmljenih sredstava.

3. Namere preuzimanja

Ako stvari krenu loše, ako procenite da se smanjuju šanse da dobijete potreban novac, uvek postoji još jedan izlaz.

Navedite da postoje kompanije koje žele da preuzmu Vaš biznis, kupe Vašu tehnologiju. Ukoliko neko pokušava da Vas preuzme, znači da postoji potencijal da Vaše poslovanje postane veoma uspešno. Tada se značajno smanjuje rizik ulaganja kapitala.

6. Zapamtite pravilo 44,8%

Kada pravite biznis plan, vrlo je bitno da u njemu predstavite koliko brzo možete povratiti datu investiciju.

Utvrđeno je da prosečna stopa povraćaja investicije kojom je investitor zadovoljan iznosi 44,8% na godišnjem nivou, za period od pet godina. Ako plan govori da će prosečna stopa biti 15 – 20% na godišnjem nivou, investitor se može predomisliti i uložiti svoja sredstva u profitabilnije poslove.