Menadžment ljudskih resursa u 21 veku

Bez ljudi i ljudskih potencijala nema preduzeća niti njegovih uspeha. Iako su svi resursi preduzeća važni, ljudi predstavljaju najvažniji. Ono što može jedna pametna glava ne može ni stotine najmodernijih mašina.

Ljudski resursi imaju presudan značaj za ostvarivanje ciljeva organizacije. Oni mogu da stave u funkciju sve umne, fizičke i druge potencijale kojima preduzeće raspolaže. Ljudski potencijali koji su dobro ukomponovani i timski usmereni obezbeđuju združeni efekat koji ukupne radne rezultate čini većim od pojedinačnih.

Jedino čovek može oblikovati viziju preduzeća, projektovati njegovu strategiju, stalno inovirati, biti kreativan, osmišljavati nove proizvode i usluge. Pojedinačna znanja, sposobnosti i kvaliteti predstavljaju jedinstven potencijal organizacije, naročito ako se dobro ukomponuju i na pravi način usmere ka ostvarivanju  ciljeva preduzeća.

Jednostavno rečeno: ulaganje u ljudske resurse isplativije je od ulaganja u bilo koje druge resurse, jer bez čoveka i njegovog rada nema stvaranja novih vrednosti.

Zbog toga je veoma važno dati odgovor na pitanje koje su to teme i aktivnosti  kojima će se baviti menadžment ljudskih resursa u 21. veku kako bi u potpunosti mogao odgovoriti dinamičnom i promenljivom poslovnom okruženju i kako bi se odredila dalja perspektiva ove najvažnije poslovne funkcije.

Ovo je osam mogućih tema, tj. budućih trendova u upravljanju ljudskim resursima:

1. Težnja ka fleksibilnoj organizaciji koja se u svom poslovanju oslanja na svoje radnike i znanje koje poseduju i koja investiciju u ljudske resurse ne smatra troškom već pametnim ulaganjem.

2. Organizacija poslovnih procesa kroz timski rad, neprekidna obuka kadrova, porast funkcionlane fleksibilnosti, razvijanje novih veština zaposlenih, grupno rešavanje problema, participacija zaposlenih u dizajniranju radnih procesa i deoba upotrebljivog znanja među zaposlenima.

3. Spremnost za stalne i neprekidne promene koje zahteva globalna ekonomija i neprekidni razvoj informaciono-komunikacionih tehnologija.

4. Postavljanje visokih kriterijuma rada, usvajanje praksi visokih performansi (HPWP- high performance work pracitices), što će dovesti do postizanja boljih individualnih, timskih i organizacionih performansi kroz jačanje posvećenosti i uključenosti zaposlenih u realizaciju poslovnih ciljeva preduzeća.

5. Korišćenje pažljivo odabranih i osmišljenih metoda regrutovanja i selekcije.

6. Promovisanje tzv. organizacije koja uči, tj. organizacije koja ohrabruje učenje na svim nivoima i na taj način brine o neprekidnim promenama sebe same.

7. Menadžment znanja kao korišćenje ideja i iskustava klijenata, zaposlenih i poslovnih partnera radi unapređivanja performansi kompanije.

8. Stalno iniciranje i spremno reagovanje na sve promene u okruženju od strane menadžera i lidera, kao i njihova stalna težnja ka postizanju visokih performansi rada.

U modernoj ekonomiji relativno je lako obezbediti kapital kao osnov za dobru poslovnu ideju, ali je upravljanje ljudskim resursima koncept koji tu ideju treba da pretvori u stvarnost i postigne održivu konkurentsku prednost za preduzeće. Zbog toga će upravljanje ljudima biti najbitniji menadžment izazov u veku u kome živimo.

Izvor: Branislav Mašić, Menadžment, Beograd, 2007.