Kako da zadržite najbolje zaposlene? 6 načina

Najvažnija veština koju danas možete razviti jeste sposobnost da zadržite najbolje ljude. Vaša sposobnost da to uradite imaće veći uticaj na Vaš uspeh i prihode od bilo koje druge pojedinačne veštine koju biste mogli steći.

Evo 8 sjajnih ideja koje možete koristiti da biste postigli ovaj cilj: 

1. Pomozite zaposlenima da dobro počnu posao

Da bi se brzo snašli i ispravno započeli rad na novom poslu, novozaposleni zahtevaju podršku od prvog dana. Kako se postavite prema novom kolegi od samog početka imaće veliki uticaj na njegov rad i uspeh u narednim nedeljama i mesecima.

Dočekajte ga prvo jutro. Posvetite mu ceo dan. Objasnite mu viziju i misiju Vaše firme. Upoznajte ga sa ostalim kolegama. Pripremite mu radni prostor sa potrebnom opremom (računar, kancelarijski materijal, sitan inventar…). Neka se odmah oseti kao kod kuće. To je dokazana strategija za njihovo puno uključivanje u sistem vrednosti kompanije od prvog dana.

Hunter Simpson, predsednik kompanije Physio-Control iz Ričmonda, provede 1 sat sa svakim novim službenikom kompanije, bez obzira na to koji će posao obavljati.

Kada na pravi način uvedete novozaposlenog u posao, on će biti motivisaniji i posvećeniji svom poslu i kompaniji.

2. Zadovoljite potrebe ljudi

Da biste zadržali najbolje kadrove, bitno je da zadovoljite 3 osnovne potrebe ljudi u poslu.

Prva je potreba za sigurnošću. Ljudi žele sigurnost, udobnost i osećaj da su zaštićeni od strane kompanije ili svog nadređenog. Oni žele da rade sa menadžerima kojima mogu verovati i na koje se mogu ugledati. Ako uspete da zadovoljite ovu potrebu dobićete lojalnog zaposlenog.

Druga potreba jeste za važnošću. To je želja da se zaposleni istisne iz mase, da dobije priznanje, da se oseća važnim u očima drugih. Kad god kažete nešto što će dovesti do toga da se zaposleni oseća više vrednim, zadovoljićete ovu njegovu potrebu.

I treća bitna potreba kojoj svaki zaposleni teži jeste osećaj pripadnosti. Ljudi vole da su deo nekog tima, da rade u harmoniji i sarađuju sa drugima. Zbog toga uspešni menadžeri uvek tragaju za načinima da stvore osećaj sreće, zadovoljstva i saradnje među svojim radnicima. Ako u tome uspete dobićete radnika koji će uživati u svom poslu i dati pun doprinos uspesima kompanije.

3. Stvorite sjajno mesto za rad

Vaš prvenstveni zadatak kao menadžera je da stvorite sjajno mesto za rad.

Prvi način da to uradite jeste da oterate strah. Vaš posao je da stvorite ambijent u kome će vladati visok nivo poverenja i gde će se ljudi sjajno osećati. Gde će biti raspoloženi i srećni.

Te uslove stvorićete ako odbijete da kritikujete, osuđujute ili se žalite na bilo šta. Nemojte kriviti zaposlene što su učinili nešto kako ne treba. Umesto toga, stvorite okruženje u kome će strahovi od neuspeha, koji najviše koče ljude, biti eleminisani sa radnog mesta.

Ključ za izgradnju velikog poverenja leži u tome da ljudima dozvolite da naprave poneku grešku, a da ih pri tom ne kritikujete ili učinite da se osećaju loše. Kada se tako nešto desi, bolje je da se usredsredite na rešenje ili ono što se može učiniti u vezi sa tim.  Pomozite osobi da nauči lekciju sadržanu u tom iskustvu. Pomozite joj da poboljša svoju veštinu i mudrost na osnovu greške.

Kada je potpedsednik IBM potrošio 10 miliona USD na projekat koji je propao, i ponudio ostavku svom generalnom direktoru, Džonu Vatsonu, ovaj je na to odgovorio: “Upravo sam potrošio 10 miliona dolara na tvoju edukaciju, hajde da pričamo o sledećem zadatku”. To je ponašanje sjajnog rukovodioca.

4. Posvetite punu pažnju Vašim zaposlenima

Pravi menadžer zainteresovan je za stalan napredak svojih zaposlenih.

Da biste to postigli, morate ih prvo upoznati  i pronaći u njima skrivene talente koje treba izvući na površinu. Poznavanje dobrih i loših strana pomoći će Vam pri donošenju odluka o unapređenjima, dodatnom obrazovanju i ostalim vidovima nagrađivanja za kvalitetno obavljeni posao.

Saslušajte njihove želje i ideje, odlučite koje od njih su sprovodive.

Ako budete usredsređeni na ljude, oni će se usredsrediti na posao i uspeh. Ako usmerite svoju energiju na to da pomognete zaposlenima, izvućićete iz njih najviši stepen kreativnosti, pozitivne energije, saradnje i posvećenosti obavljanju posla, i to na najbolji mogući način.

Kao menadžer, Vi ste osoba koja je odgovornija od bilo koga drugog za atmosferu u firmi, zadovoljstvo zaposlenih, njihovo zadržavanje i oblikovanje u vrhunske članove tima, koji će  iz dana u dan, iz meseca u mesec, ostavrivati sjajne rezultate.

Vreme i pažnja koju posvetite zaposlenom, značajno će Vam se isplatiti u povećanoj produktivnosti i uspehu tokom narednih godina.

5. Motivišite Vaše zaposlene

Jedna od ključnih menadžerskih veština jeste motivisanje ljudi. Ako je zaposleni motivisan, on postiže 40 odsto veću produktivnost.

Vrhunski menadžeri znaju da njihov uspeh zavisi od rada njihovih podređenih, zbog čega posvećuju veliku pažnju odnosu sa njima. Oni menadžeri koji spoznaju i prihvate da za uspeh u poslu nije dovoljno da budu samo stručni i obrazovani, već je potrebno da budu i podjednako dobri komunikatori, motivatori, lideri, psiholozi, saradnici ili prijatelji, mogu da računaju na stalan napredak u svojoj karijeri.

Kako da motivišete Vaše zaposlene? Evo par praktičnih saveta:

a. Nagradite ljude novčano

Novčane nagrade su veliki motiv, jer omogućavaju zadovoljenje niza potreba. One su jedan od najboljih načina da se podrži dobro i efikasno ponašanje zaposlenih i pomogne ljudima da budu zadovoljni sobom.

Mnoge uspešne kompanije koriste razne načine novčane stimulacije zaposlenih.

Thomas J. Watson, osnivač IBM-a, ispisivao je ček na licu mesta zaposlenima za koje proceni da izuzetno rade svoj posao.

Kompanija Remington Products iz Konektikata, formirala je fond u visini 25.000$ koji služi da se trenutno nagrade izuzetni radnici. Takve radnike predsednik pozove u svoju kancelariju i uruči im ček u visini 200-500 dolara…

b. Koristite i druge motivacione tehnike.

Znajte da ljudi mogu biti snažno motivisani i priznanjima, pohvalama, unapređenjima, dobijanjem većih odgovornosti ili pružanjem mogućnosti da ostvare nešto značajno.

Primeri nenovčanog nagrađivanja su brojni.

Npr. kompanija Royal Appliance iz Klivlenda svoje zaposlene nagrađuje isporukama hrane na kućnu adresu (korpe voća, morska hrana, bifteci itd.), jer kako kažu „hrana čini ljude srećnim„.

Svaka 3 meseca kompanija Physio-Control održava sastanke svih zaposlenih na kome ih izveštava o tekućem poslovanju i planovima kompanije. Jedanput godišnje, na kraju takvog sastanka i uz muziku orkestra, menadžeri kompanije služe palačinke zaposlenima.

U Wilson Learning Corporation iz Minesote, svaki zaposleni dobije na poklon sat sa likom Miki Mausa, da ga podseća da rad u kompaniji treba da bude zabavan. Za desetogodišnjicu rada, zaposleni dobijaju zlatan Miki Maus sat itd.

c. Dajte jasno do znanja zaposlenima da posle ostvarenja cilja sledi nagrada

Spomenite zaposlenima ne samo šta će dobiti ako dobro obave posao, već i šta neće dobiti ukoliko ga obave loše. To ne znači nikakvu pretnju, već samo stavljanje ljudima do znanja da od njih zavisi da li će nešto ostvariti i dobiti ili ne.

d. Omogućite autonomiju Vašim zaposlenima

Dozvolite ljudima da, kad god je to moguće, sami izaberu način na koji ce obaviti posao.
Proslavljeni general Džordž Paton je svojevremeno rekao : „Nikada ne recite ljudima kako da urade posao. Kažite im šta treba uraditi, i oni će Vas iznenaditi svojom kreativnošću i genijalnošću“.

6. Umanjite stres Vaših zaposlenih

Više je nego jasno da se stres zaposlenih ne može sasvim izbaciti iz života i rada kompanije. Međutim, veoma je bitno da znate da umanjite intenzitet i štetne posledice raznih stresora u okviru njihovog radnog mesta.

Napravite menadžment strukturu takvom da bude što više decentralizovana i približena ljudskim resursima. Da zaposleni osete da su deo kompanije, deo menadžmenta, da dele njihovu sudbinu. Da kompanija i njen menadžment nisu otuđeni centar moći, koji često nepromišljenim potezima mogu  dovesti do nastanka stresne situacije.

Pored decentralizacije odlučivanja, možete  mnogo da učinite na prevenciji od stresa kroz pravilan opis posla, u smislu da zaposlenima ljudima jasno i precizno utvrdite  prirodu i karaktar radnih obaveza, jasno definišete poslove, utvrdite odgovornost, kako bi jasno znali šta rade, kako rade i kome odgovaraju. U uskoj vezi sa definisanjem prirode posla je i pravilna procena radnog učinka, i pravedno nagrađivanje koje bez sumnje smanjuje nezadovoljstvo, napetost, a time i mogućnost pojave stresa.

Edukujte Vaše ljude da drugačije razmišljaju o stresu, da prihvataju pozitivan načina mišljenja i shvatanja, da se previše ne brinu, frustriraju i sekiraju za mnoge pojave koje ne mogu izmeniti, a posebno za “sitnice“ koje ih svakodnevno izazivaju i iritiraju.

Ako je potrebno, uključite spoljne konsultante, eksperte za stres, kako bi se ljudski resursi obrazovali i upoznali sa štetnim posledicama stresa i načinima kako da mu se najlakše suprostave.

Program upravljanja stresom, morate da shvatite kao opštu korisnost za dobrobit svih zaposlenih, jer eventualni apsentizam i fluktuacija, kao posledica dejstva raznih stresora, daleko su skuplji od  prevencije i edukacije.