Kako vam statistička obrada podataka može pomoći u poslu?

Analiza i statistička obrada podataka u programu SPSS, kao što je dobro poznato, od velike su koristi u poslovima koji nose velike rizike – osiguranje, bankarstvo… Međutim, SPSS alati mogu se efikasno primeniti i u drugim privrednim granama. Jedna od njih je na primer prodaja, gde predviđanja dobijena primenom SPSS programa mogu pomoći u donošenju izmena u prodajnim šemama i dovesti do pozitivnih izmena duž čitavog lanca snabdevanja.
Takođe, SPSS je od velike pomoći zdravstvenim ustanovama koje, kombinovanjem analiza pacijenata, kliničkih studija i praksi mogu stvoriti personalizovani tretman za određenog bolesnika.
Zapravo svaka privredna ili industrijska grana može izvući benefite korišćenjem SPSS obrade podataka, a ovde ćemo navesti 5 glavnih načina.

1. Smanjivanje rizika

Svaki posao želi da radi efikasno, konkurentno i profitabilno, a na tom putu mu stoje različiti rizici. SPSS analiza i statistička obrada podataka nudi sistematski pristup poslovanju omogućavajući mu da uvek bude na vrhuncu. Uz pomoć SPSS analize lako se utvrđuju slabosti i povlači linija između prihvatljivog i neprihvatljivog rizika.
SPSS kreira prediktivne modele prateći i najmanje nepravilnosti i na taj način omogućava uklanjanje anomalija u poslovanju.

2. Ušteda novca

Korišćenje predviđajuće analitike SPSS, malo po malo, može dovesti do velike uštede. Tako recimo u bankarstvu i osiguranju upotreba SPSS:
– povećava prijavljivanje i otkrivanje sumnjivih transakcija za 200 procenata
– efikasno sprečava prevare sa osiguranjem

3. Poboljšanje zadovoljstva klijenata

Ako jedna firma skrati vreme istraživanja mogućih rizika i prevara, otkrije probleme pre nego što se pojave ili jednostavno skroji svoju ponudu prema meri pojedinačnog klijenta, taj klijent će direktno ostvariti dobiti. Njegovo zadovoljstvo će biti uvećano i postaće verni partner. Posledično to će dovesti do uvećanja zarade same firme.
Takođe, uz pomoć SPSS HR sektor svake firme lakše pronalazi prave ljude za posao, čime se povećava produktivnost i, iznova, zadovoljstvo klijenata.
Jedan od primera kako SPSS softver povećava zadovoljstvo klijenata je i slučaj Elie Tahari modnog brenda. Naime, procesom prediktivne analize, ovaj brend je predvideo buduće narudžbine svojih klijenata i to sa preciznošću od 97%. Na taj način su omogućili redovno snabdevanje svojih prodavnica uz garantovanje kvaliteta.

4. Izbegavanje skupih problema i pre nego što se jave

Tačno predviđanje operativnih procedura i optimizacija njihovih troškova su jedan od najvećih benefita SPSS softvera. Predviđanje ovakvih troškova i njihova minifikacija podižu nivo produktivnosti i smanjuju ili uklanjaju sve moguće iznenadne i ometajuće faktore u poslovanju.

5. Povećanje povraćaja novca od investicija

Istraživanja pokazuju da prediktivna analiza uz pomoć SPSS softvera može uticati na profitabilnost i konkurentnost jedne kompanije. To čini tako što veliku količinu podataka koji dolaze sa različitih strana, pretvara u statistiku koja se može iskoristiti za poboljšanje poslovanja. Drugim rečima, SPSS omogućava firmi da predvidi šta će se dogoditi u predstojećem periodu i pruža joj priliku da preduzme odgovarajuće korake.
Ako želite da ovladate ovim značajnim i neophodnim sredstvom za unapređenje posla, kurs statističke obrade/analize podataka je ono što vam treba. Dovoljno je da nas kontaktirate i ubrzo ćete biti u mogućnosti da, korišćenjem SPSS softvera poboljšate profit i efikasnost svakog preduzeća.