Budite kreativni pomoću crtanja

Da li znate da postoji direktna veza između kreativnosti i zarade?

Postoje različite tehnike za povećanje kreativnosti. Jedan od najefikasnijih načina da probudite svoju kreativnost je da počnete crtati jer to je veština koja se sve više traži i vrednuje. Visoka primanja za ljude sa kompetencijama u arhitekturi, građevinarstvu i crtanju u današnjem svetu se podrazumevaju.

Ono što je do juče bilo nezamislivo u oblasti tehničkog crtanja i projektovanja, sa razvojem softvera postalo je stvarnost koja je i vama danas dostupna. Pomoću programa Auto CAD možete  se baviti tehničkim crtanjem, arhitektonskim ili građevinskim projektovanjem, konstruisanjem, izradom digitalnih prototipova…

Kako da naučite da crtate u Auto CAD-u?

Za početak, čitajte knjige iz oblasti AutoCAD-a. Istraženo je da 10% najbolje plaćenih profesionalaca u crtanju  svakodnevno čita dva ili tri sata literaturu iz ove oblasti.  Oni stalno traže nove informacije koje dolaze iz raznih izvora. Stalnim čitanjem unapređuju svoje znanje i veštine crtanja. Njihovi umovi upijaju ideje koje dolaze iz knjiga, priručnika, praktikuma.

Dnevna praksa čitanja stručne literature iz Auto CAD-a omogućiće Vam stalno pronalaženje novih ideja za crtanje i učiniti jednim od najbolje obrazovanih i najbolje plaćenih ljudi u crtanju za vrlo kratko vreme.

Postoje brojne knjige koje Vam mogu pomoći da ovladate veštinama crtanja, konstruisanja, projektovanja.

Obavezno pročitajte sledeće:

1. AutoCAD 2007 Osnovne tehnike, autora Dzordža Omura.

Dzordž Omur je arhitekta priznat od Autodeska i specijalista za CAD programe sa više od dvadeset godina iskustva u AutoCAD-u i više od trideset godina iskustva u arhitekturi. Radio je na različitim projektima, počev od hotela za odmor, preko sistema za tranzit u velikim gradovima, sve do projekta biblioteke u San Francisku.U ovoj knjizi ovaj ekspert nudi praktičan i razumljiv vodič koji će vam pomoći da lako i brzo naučite osnove AutoCAD-a. Naučiće Vas kako da:

  • crtate i uređujete crteže u AutoCAD-u;
  • kreirate 3D modele i koristite nove alate za modeliranje;
  • efikasno dodajete i menjate napomene i kote;
  • shvatite osnove crtanja u 2D prostoru;
  • organizujete svoj rad preko nivoa, blokova, grupa i spoljašnjih referenci;
  • brzo pronalazite površine i rastojanja;
  • vadite skrivene podatke.

2. AutoCAD tajne koje svaki korisnik treba da zna autora Dan Abbotta

Dan Abbott je konsultant, profesor i nagrađivani predavač na konferenciji Autodesk University. On je Autodesk Authorized Author and Developer, predaje na univerzitetskom nivou već dvadeset godina, a dobio je i tri nagrade za najboljeg predavača na konferenciji Autodesk University.

Bez obzira na to da li projektujete kuće, pejzaže ili mašine, postoje određeni trikovi zanata u vezi sa AutoCAD-om, koji su nepoznati čak i iskusnim korisnicima i uz koje možete da postanete veštiji, upućeniji i produktivniji. U ovom praktičnom priručniku otkrivene su te tajne.

3. AutoCAD 2008 3D, koju je izdala kompanija Autodesk

Uz ovu knjigu, kroz veliki broj praktičnih primera iz oblasti raznih struka, upoznaćete se sa raznim konceptima 3D modelovanja i prezentacije modela. Naučićete tehnike za kreiranje i menjanje solida i površinskih modela, ovladaćete osnovama vizuelizacije kao što su: kreiranje stilova za prikaz, dodeljivanje materijala, definisanje osvetljenja i animacija kretanja oko i kroz modele.