Internet marketing strategija

Prisustvo firme na Internetu nije brošura ili propagandni letak na koji su vlasnici ponosni. Kvalitetno prisustvo na globalnoj mreži uz preduzimanje svih potrebnih koraka ka davanju smisla, odosno svrsihodnoj prezentaciji dimenzija je koja poslovanju donosi ono zbog čega i postoji – profit.

Formiranje koncepta prisustva firme na internetu bazira se na prepoznavanju potreba korisnika:

 • Šta je to što izdvaja firmu od konkurencije?
 • Ko su potencijalni klijenti?
 • Koje su informacije potrebne potencijalnim klijentima?
 • Ko su stalni klijenti i šta se njima može pružiti putem interneta?
 • Kakve su karakteristike proizvoda, usluga i njihove distribucije?
 • Na koje se sve načine mogu smanjiti različiti troškovi komunikacijom putem interneta?
 • Kako izgleda ponuda?
 • Koje internet servise koristiti u različitim fazama internet prisustva?

Često se ulazi u neki poslovni projekat, a da se prethodno nije dobro osmislilo i zamislilo gde firma želi da stigne i kako. Razvoj Web sajta ne bi trebalo da bude prvi korak u građenju poslovnog prisustva firme na internetu. Prvi korak je internet strategija.

Potrebno je razmišljati o sledećim pitanjima:

 • Šta je osnovna misija (svrha, motiv postojanja) kompanije? Šta je osnovni biznis? Koju ključnu potrebu zadovoljava na tržistu?
 • Šta je poslovna vizija – plan da se bude kroz 3 ili 5 godina?
 • Koja je glavna ciljna grupa na tržistu?
 • Kako se firma razlikuje od konkurencije na tržistu?
 • Na koji način internet može da pomogne ostvarenju misije i vizije?
 • Analiza prisustva konkurencije na internetu.
 • Glavni cilj prisustva na intrenetu;  pružanje informacija;  unapređenje imidža;  prodaja; novi kontakti i klijenti.
 • Koje su faze građenja internet prisustva?
 • Strategija i plan promocije Web prezentacije.
 • Koje su ključne reči koje karakterišu konkretni biznis, proizvode i usluge (npr. lekovi, građevinski materijal i sl.)?
 • Koji domen (URL) je odgovarajući imajući u vidu strategiju?
 • Koja struktura i navigacija Web sajta je optimalna, imajući u vidu ciljeve?
 • Na koji način će se zainteresovati/motivisati posetioci Web sajta da ponovo posete isti?
 • Na koji način će se graditi odnos sa potencijalnim klijentima (npr. e-newsletter)?
 • Koji kreativni/vizuelni stil je najbolji sa stanovišta ciljne grupe i ukupne strategije?
 • Koji su resursi planirani da se odvoje za Web sajt (vreme i budžet)?

Predstavljamo Vam listu od 7 najefektnijih internet marketing strategija:

1) Izgradnja imidža;
2) pružanje informacija;
3) pridobijanje novih klijenata;
4) prodaja preko interneta;
5) marketing i promocija firme;
6) isporuka (proizvoda, usluga, dokumentacije);
7) unapređenje odnosa sa kupcima, poslovnim saradnicima, potencijalnim saradnicima, kupcima  i  javnošću.