9 najčešćih grešaka u prodaji

Postoji devet čestih grešaka koje prodavac može napraviti:

1. Neodgovarajući nastup

Prodavac se uvek mora oblačiti elegantno, ali i u skladu sa situacijom. Nikada ne treba da pokušava da svojim imidžom preterano privlači pažnju ili odskače od svojih kupaca. On mora da pokuša da izbegne:

  • preteranu upotrebu nakita i
  • provokativno (isuviše otkrivajuće) oblačenje.

2. Preterivanje

Logično je da prodavac želi da pokaže entuzijazam o svom proizvodu, usluzi ili kompaniji. Ipak, kupci nisu naivni. Oni jasno mogu da shvate razliku između fantazije i istine. Komentar tipa Mi nikad nismo imali reklamacije, mnogo će bolje zvučati ukoliko se iskaže kao Naša stopa reklamacija je manja od jednog procenta. Izjava tipa Mi smo ubedljivo najbolji u našoj delatnosti mnogo će bolje zvučati ukoliko se prezentuje kao Prema istraživanjima Stratedžik marketinga mi se nalazimo među prve tri kompanije u delatnosti kojom se bavimo.

3. Taktika pritiskanja

Pritiskanje kupca da se odluči na kupovinu predstavlja znak očaja. Ova taktika ističe da prodavac:

  • ignoriše potrebe potencijalnog kupca i fokusira se isključivo na sopstvene potrebe;
  • uopšte nema saosećanja za situaciju u kojoj se potencijalni kupac trenutno nalazi;
  • stvara dimnu zavesu kojom pokušava da prikrije slabosti svoje ponude.

4. Nepažnja

Neobraćanje pažnje na ono što kupac govori možda je i najbolji način da prodavac brzo izgubi kupca pošto mu jasno stavlja do znanja da nije zainteresovan za njegove stvarne potrebe. Prodaja nečega što nema vrednost za potencijalnog kupca veoma je arogantna. Prodavcu na raspolaganju stoje dva rešenja – ili da pronađe ono što kupcu treba ili da pronađe kupca kome treba upravo ono što on nudi.

5. Uznemiravanje

Ljudi ne vole da ih neko nemilosrdno proganja. Često se takvi kupci osećaju kao da su saterani u ćošak. Ukoliko prodavac i uspe da sa ovakvim pristupom proda nešto, to će verovatno biti posledica toga da kupac želi da ga se što pre reši. Najčešće će se kupac odlučiti da to odradi tako što će od njega kupiti manju vrednost roba ili usluga, ali mu pritom ni u kom slučaju neće dozvoliti da mu ponovo nešto ponudi.

6. Prelaženje preko kupčeve glave

Koliko god je teško prodati nešto određenom kupcu, koliko god komunikacija sa njim predstavljala problem za prodavca, on mora da izbegne žalbe prema kupčevim rukovodiocima. Ukoliko nekoga osramoti pred njegovim rukovodiocima ili saradnicima, prodavac može sa sigurnošću očekivati hladan prijem kod njih u budućnosti.

7. Nepouzdanost

Prodavac mora da održi sva data obećanja. On mora ispuniti sve obaveze koje je preuzeo na sebe.

8. Previše informacija

Mnogi prodavci upadaju u zamku izlaganja svih mogućih informacija klijentu pre nego što se uopšte i uvere koje su njegove realne potrebe. Ovo predstavlja jedan od glavnih razloga izbegavanja nekog prodavca od strane klijenata. Prodaja je umetnost definisanja potreba na osnovu informacija dobijenih slušanjem klijenata i postavljanjem pitanja.

9. Arogancija

Uspeh se često može i obiti o glavu prodavca u nekom trenutku. Uspešni prodavci često postaju isuviše samouvereni i arogantni. Arogancija je ponašanje koje druga strana jako teško može da istrpi i ona često dovodi do zatezanja odnosa i gubitka klijenata.