Pet ličnih karakteristika za 21. vek

Svaka epoha traži od ljudi i organizacija da poseduju odgovarajuće ključne sposobnostii ili veštine neophodne za postizanje uspeha.

U vreme Henrija VIII, presudnim karakteristikama smatrane su najverovatnije vazalska odanost gospodaru i veština u rukovanju hladnim oružjem. Kompetencije koje danas nisu toliko tražene.

Koje su ključne kompetencije u 21 veku?

Prof. Helen Haste sa Harvard Graduate School of Education identifikovala je pet karakteristika novog doba:

1. Upravljanje nepreciznošću: „Upravljanje nepreciznošću je, zapravo, balansiranje tenzijom koja uvek postoji u žurbi da se sve što pre raščisti i konkretizuje. To je nešto što treba da predajemo, jer moramo da prevladamo priču o jednoznačnom linearnom rešenju“.

2. Aktivnost i odgovornost: „Moramo biti u stanju da preuzmemo odgovornost i da znamo šta to znači. Biti aktivan znači pristupiti okruženju, društvenom ili fizičkom, sa samouverenošću da ćemo biti u stanju da u njemu uspemo.“

3. Pronalaženje i održanje zajednice: „Upravljanje zajednicom delimično se tiče simultanih zadataka povezivanja i interakcija. Ono takođe uključuje negovanje zajednice, veza među ljudima; pamćenje datuma rođenja vašeg najboljeg prijatelja i činjenice da je vaša baka ovog vikenda sama kod kuće, kao i svest o tome da je svako deo šire zajednice i da nema samo svoj mali privatni svet.“

4. Upravljanje emocijama: „Treba prevazići ideju da su emocije i racio na suprotnim polovima…Učiti mlade ljude da upravljaju svojim emocijama i raciom bez skakanja s jednog na drugo, je važan deo edukacije“.

5. Upravljanje tehnološkim inovacijama: „Kada dobijemo nov alat, prvo ga koristimo za ono na čemu već radimo, da bi to uradili bolje. Ali, postepeno, novi alat počinje da menja način na koji radimo. Menja našu socijalnu praksu.“

Izvor: www.skills.rs