Kako da postavite ciljeve?

Postavljanje ciljeva predstavlja početak, a njihovo ostvarenje, kraj i svrhu svih planova. Cilj je ono što želimo da postignemo, mesto gde želimo da stignemo. Jedan od čuvenih „Marfijevih zakona“ kaže da se „količina energije potrebna za ispravljanje pogrešnog smera geometrijski povećava sa vremenom“. Zbog toga je važno na početku odabrati „pravi“ smer − „prave“ ciljeve.Ciljeve morate odabrati pažljivo i sistematično, a prilikom njihovog postavljanja morate uvažiti nekoliko pravila:

1. Imajte na umu ciljeve čitave organizacije, a ne samo ciljeve i interese u vašoj nadležnosti.

2. Dobro procenite prednosti i slabosti odeljenja kojim rukovodite, i kako ce one uticati da se ostvare ciljevi kompanije i zadovolje potrebe vaših korisnika.

3. Ne donosite zaključke prerano! Naprotiv, budite stalno spremni za nove prilike koje vam se ukažu – bilo da povećate kvalitet ili smanjite troškove. Nemojte ograničiti vaše razmišljanje na ono što su bili vaši ciljevi prošle godine i na načine kako ste te ciljeve ostvarili prošle godine.

4. Konsultujte se sa onima od kojih zavisi sprovođenje vaših planova, kao i sa drugima koji vam mogu pomoći. Ukoliko potražite mišljenje zaposlenih prilikom postavljanja ciljeva, možete računati na njihov veći angažman i posvećenost njihovom ostvarenju. Oni vam takođe mogu ukazati na potencijalne slabe tačke i opasnosti koje vi ne vidite.

5. Odredite razuman broj ciljeva, vodeći računa da doprinesu ciljevima čitave organizacije, i da su ostvarivi od strane vašeg odeljenja. 6. Rasporedite ciljeve po prioritetima – oni najvažniji na vrh lestvice, oni manje važni na dno!

6 . Rasporedite ciljeve po prioritetima – oni najvažniji na vrhlestvice, oni manje važni na dno!

7. Vodite računa o mogućim ograničenjima – koja vam mogu biti nametnuta od strane vaše kompanije ili potrebom da uskladite svoje aktivnosti sa drugim odeljenjima.

Izvor: www.plark.net