10 saveta za pisanje biznis plana

Biznis plan je najjače sredstvo kojim se prodobija potencijalni investitor i od njega zavisi da li će ideja dobiti priliku da se pokaže u praksi ili ne. Zato se izradi biznis plana mora prići sa istom onom ozbiljnošću i entuzijazmom kao i samom sprovođenju poslovne ideje na koju se on odnosi.

Postoji deset bitnih saveta prilikom pisanja biznis plana:

  1. Nemojte odlagati pisanje plana – ne čekajte bolje vreme, prave ljude, pojavu investitora, jer će tada biti kasno.
  2. Razdvojite pojmove gotovine i profita – u početnim fazama razvoja preduzeća tok gotovine je mnogo važniji od profita. Preduzeće može bankrotirati čak iako profitabilno posluje.
  3. Ne preterujte s prioritetima – plan koji ima 3 ili 4 prioriteta je razumljiv.
  4. Ne precenjujte ideju – vrednost ideje se ogleda u vrednosti biznisa koji se može izgraditi oko nje. Ideja sama po sebi ne može da donese profit.
  5. Ne mešajte plan i planiranje – da bi vaš biznis uspeo potrebno Vam ja oboje. Planiranje se ne završava kada napišete biznis plan.
  6. Ne “nameštajte” cifre – posebno ne u prvih 12 meseci. To ne koristi ni Vama, a ni investitoru, a ovakve prevare se lako otkrivaju.
  7. Ne opterećujte se detaljnim planovima posle prve godine. U svetu neizvesnosti mesečno planiranje nije moguće posle prve godine.
  8. Ne koristite neverovatna predvidjanja -Rast prodaje od 1000% se desi jednom u generaciji. Investitori nikada neće dati novac za ideju koja počiva na ovakvim predviđanjima.
  9. Ne pišite previše – Neka Vam biznis plan bude relativno kratak i fokusiran na prioritete. Pišete biznis plan, a ne doktorsku tezu.
  10. Ne formatirajte previše – Biznis plan ne treba da ima 10 različitih fontova, bezbroj sličica i interesantnih komentara.Ostavite to za prezentaciju, a neka biznis plan bude jednostavan i jasan.