Najvažnija osoba u jednoj firmi verovatno nije ona na koju mislite

Ne, nije u pitanju vlasnik, ni direktor, čak ni običan radnik koji izvodi najveći deo posla. U pitanju je poslovni asistent, taj, naizgled, mali heroj koji čini da sve stvari u jednoj kompaniji teku glatko i bez zastoja.
Biznis asistenti provode sate i sate ispunjavajući naloge nadređenih, predviđajući sledeće korake i uspostavljajući vezu između upravljačkog kadra i zaposlenih.

Nezamenjivi deo celine

Dobar poslovni asistent osigurava da direktor ili vlasnik firme bude organizovan i upućen u sva važna dešavanja, a pored toga, nadređenom pomaže u svim svakodnevnim poslovnim obavezama. I sve to poslovni astistenti rade bez dodatne podrške. Poslovni asistenti zato su uvek osobe koje poseduju autonomnost u radu, brzo i precizno donose odluke i lako radvajaju važne informacije od nevažnih.
Ove osobine čine ih nezamenljivim i esencijalnim za uspešno poslovnje jedne firme, bez obzira na njenu veličinu i delatnost kojom se bavi.
Poslovni asistenti su kičma svake organizacije. Poseduju znanje o administrativnim poslovima, vešto uviđaju i rešavaju potrebe nadređenih još i pre nego što im se na to skrene pažnja. Biznis asistenti lako po strani ostavljaju svoje porbleme i u potpunosti se fokusiraju na ono što muči upravljački kadar jedne kompanije.
Pored toga, osobe na ovoj poziciji imaju uvid u sve finansije firme, u kontaktu su sa knjigovođom i svim stavkama vezanim za poslovanje preduzeća. Dakle, poseduju vitalne informacije i imaju ulogu da svog poslodavca učine uspešnim.
Naravno, za ovakvu posvećenost poslu poslovni asistenti su odlično plaćeni i poseduju sve privilegije koje kompanija u kojoj rade, pruža.

Šta je osnova dobrog rada poslovnog asistenta?

Sve počinje sa ogromnim poverenjem između vlasnika ili direktora firme i samog poslovnog asistenta.
Od samog početka poslovni asistent svom nadređenom mora jasno staviti do znanja da je tu za njega i reći „Šta se od mene očekuje? Kako želite da sarađujemo i komuniciramo?“ Na taj način odmah se mogu rasčistiti sve nedoumice i „kvake“ na putu saradnje i uspostaviti pravi poslovni partnerski odnos. Bez toga, nema zagarantovanog uspeha.
Sve o poslu i zanimljivoj poziciji pravog poslovnog sekretara možete saznati na obuci za posao poslovnog sekretara Obuka i kurseva. Uz ovaj kurs više nikada nećete morati da brinete za svoju karijeru.