KPI (Key Performance Indicators) – 5 najvažnijih u digitalnom marketingu

Kod digitalnog marketinga je dobro to što se gotovo sve može pratiti. Besplatni alati poput Google Analytics-a omogućavaju nam da trenutno vidimo sve akcije, ponašanja i lokacije posetilaca našeg sajta. Ali svi ti podaci neće nam mnogo značiti, ako ih ne povežemo sa poslovnim (S.M.A.R.T.) ciljevima. Tu zapravo KPI preuzimaju ključnu ulogu. Oni direktno utiču na naše marketinške ciljeve.
Različite firme svakako imaju svoje jedinstvene potrebe, ali ovih 5 KPI paremetara su zajednički za sve.

1.  ROI – Return on Investment (povrat na uložena sredstva)

Ovo je možda i najvažniji KPI. Njegova vrednost je, u stvari, precizan odgovor na pitanje koliko se od uloženog u marketing vrati kroz prodaju. Da bi izračunali ROI upotrebićemo ovu jednačinu:
 
ROI = (ukupan prihod – ulaganja u kampanju) / ulaganja u kampanju

Povećanje ovog parametra, svakako treba da bude najvažniji prioritet svakom digital marketing menadžeru.

2.  Conversion Rate (Stepen konverzije)

Šta je tačno stepen konverzije? To je procentualna vrednost koja predstavlja odnos broja posetilaca koji su izvršili krajnju akciju na sajtu i ukupnog broja posetilaca web sajta.

Praćenjem i analizom podataka o stopama konverzije dobijamo odgovor koliko je uspešno ono što radimo. Da li je ponuđeni sadržaj dovoljno dobar da zadrži posetioca i usmeri ga na željenu akciju?
Web sajt je naš prodavac broj 1. Neumorno radi 24/7 privlačeći lidove i provodeći ih kroz prodajni levak. Google Analytics, kao i gomila alatki na tržištu danas, tu su da nam pomognu da stepen konverzije pratimo na svim kanalima. Ako pratimo samo ukupan broj konverzija, može se desiti da neprestano ulažemo u kanale koji nam daju lošiji stepen konverzije. Zato ga treba analizirati u svim segmentima i fokusirati naša ulaganja na one sa najboljim rezultatima. 
Conversion Rate = ukupan broj konverzija / ukupan broj lidova
Naravno, kao i bilo koja druga metrika, ni stepen konverzije nije “srebrni metak”, zato je važno uzeti u obzir i druge faktore analize.

3.  Cost per Lead (cena po kontaktu/potencijalnom krajnjem potrošaču)

Nije dovoljno da pratimo samo broj lidova da bi procenili da li je naša kampanja uspešna ili ne. Ono što želimo je što manje ulaganja u svaki lid. Analizirajte svaki izvor lidova pojedinačno, bilo da su to društvene mreže, plaćena reklama, email marketing…

Izračunavanjem CPL-a možete se fokusirati na aktivnosti koje su najprofitabilnije za vaše poslovanje.

Dakle, CPL = ukupna ulaganja u kampanju / ukupan broj lidova (za svaki izvor ponaosob) daće vam ovu značajnu brojku.

4.  Revenue per Lead (prihod po lidu)

Pored utrošenog po lidu, takođe nam je značajna i ova druga vrednost, prihod. Računajući srednju vrednost prihoda po svakom lidu biće nam jasnija slika buduće prodaje, ako uzmemo u obzir i očekivan saobraćaj i stepen konverzije.

Ovaj KPI nam govori koji su to kanali koji nam donose najprofitabilnije lidove, kako bi mogli da planiramo ponovna ulaganja u njih.
 
Revenue per Lead = ukupan prihod / ukupan broj lidova (za svaki kanal pojedinačno)

5.  % prodaje od digitalnog marketinga

Evo brojke koja “opravdava” ulogu digital marketing menadžera. Povećanjem dela prodaje pripisane digitalnom marketingu u ukupnom poslovanju vaše kompanije, dokazaćete da je ono što radite i te kako efikasno i vrlo verovatno povećati ulaganja kompanije u vas.

Dobra strategija, pravi tim i tehnologija, i ovaj KPI će raditi za vas.
 
% prodaje od kampanje = ukupan prihod od kampanje / ukupne mesečne prodaje

Ove KPI vrednosti su korisne u praćenju progresa i dokazivanju efektivnosti naše digitalne kampanje, ali su beskorisne ako ih ne koristimo pri donošenju značajnih odluka vezanih za naše poslovne ciljeve, taktike i strategije. Definišite faktore koji utiču na ove vrednosti i nastavite da optimizujete i unapređujete vaš sajt.