Internet marketing strategija

Prisustvo firme na internetu nije brošura ili propagandni letak na koji su vlasnici ponosni. Kvalitetno prisustvo na globalnoj mreži uz marketing_strategy_process1preduzimanje svih potrebnih koraka ka davanju smisla, odosno svrsihodnoj prezentaciji dimenzija je koja poslovanju donosi ono zbog čega i postoji – profit. Formiranje koncepta prisustva firme na internetu bazira se na prepoznavanju potreba korisnika:

 • Šta je to što izdvaja firmu od konkurencije?
 • Ko su potencijalni klijenti?
 • Koje su informacije potrebne potencijalnim klijentima?
 • Ko su stalni klijenti i šta se njima može pružiti putem interneta?
 • Kakve su karakteristike proizvoda, usluga i njihove distribucije?
 • Na koje se sve načine mogu smanjiti različiti troškovi komunikacijom putem interneta?
 • Kako izgleda ponuda?
 • Koje internet servise koristiti u različitim fazama internet prisustva?

Često se ulazi u neki poslovni projekat, a da se prethodno nije dobro osmislilo i zamislilo gde firma želi da stigne i kako. Razvoj web sajta ne bi trebalo da bude prvi korak u građenju poslovnog prisustva firme na internetu. Prvi korak je internet strategija. Potrebno je razmišljati o sledećim pitanjima:

 • Šta je osnovna misija (svrha, motiv postojanja) kompanije? Šta je osnovni biznis? Koju ključnu potrebu zadovoljava na tržistu?
 • Šta je poslovna vizija – plan da se bude kroz 3 ili 5 godina?
 • Koja je glavna ciljna grupa na tržistu?
 • Kako se firma razlikuje od konkurencije na tržistu?
 • Na koji način internet može da pomogne ostvarenju misije i vizije?
 • Analiza prisustva konkurencije na internetu.
 • Glavni cilj prisustva na intrenetu;  pružanje informacija;  unapređenje imidža;  prodaja; novi kontakti i klijenti.
 • Koje su faze građenja internet prisustva?
 • Strategija i plan promocije web prezentacije.
 • Koje su ključne reči koje karakterišu konkretni biznis, proizvode i usluge (npr. lekovi, građevinski materijal i sl.)?
 • Koji domen (URL) je odgovarajući imajući u vidu strategiju?
 • Koja struktura i navigacija web sajta je optimalna, imajući u vidu ciljeve?
 • Na koji način će se zainteresovati/motivisati posetioci web sajta da ponovo posete isti?
 • Na koji način će se graditi odnos sa potencijalnim klijentima (npr. e-newsletter)?
 • Koji kreativni/vizuelni stil je najbolji sa stanovišta ciljne grupe i ukupne strategije?
 • Koji su resursi planirani da se odvoje za web sajt (vreme i budžet)?

Predstavljamo Vam listu od 7 najefektnijih internet marketing strategija:

 1. Izgradnja imidža;
 2. pružanje informacija;
 3. pridobijanje novih klijenata;
 4. prodaja preko interneta;
 5. marketing i promocija firme;
 6. isporuka (proizvoda, usluga, dokumentacije);
 7. unapređenje odnosa sa kupcima, poslovnim saradnicima, potencijalnim saradnicima, kupcima i  javnošću.
Obuke i Kursevi