9 kriterijuma za izbor najbolje škole

Prema istraživanju koje je uradila korporacija Microsoft, visina zarade najviše zavisi od obrazovanja i radnih veština.
A izabrati pravu školu nije lako. Posebno danas, u uslovima zategnute tržišne ekonomije, borbe na tržištu poslova, velikog broja škola različitih programa, pojave sve većeg broja novih zanimanja.
Ovaj dokument može da Vam pomogne.
Postoji ukupno 9 glavnih kriterijuma koje vredi proveriti prilikom izbora škole. Pomoći će Vam da donesete dobru odluku i izaberete najbolju školu:

1. Zaposlenje po završetku školovanja

Kada ste izabrali oblast u kojoj želite da se usavršavate, najvažija odluka pri izboru škole je koliko lako i brzo možete da se zaposlite posle završetka studija.
Dr Stiven Vuds sa Aston Univerziteta i Sara Hempson sa Oregonskog instituta za istraživanja u SAD su analizirali kriterijume studenata pri odabiru obrazovne institucije koju žele da pohađaju. Najveći broj odgovora bio je: “Škola koja će mi doneti brzo zaposlenje”.
A nisu sve škole iste.
Kada pravite izbor, proverite da li je plan i program kreiran na osnovu sadašnjih potreba tržišta, da li se polaznicima pomaže pri zaposlenju po završetku školovanja, da li Vam znanje koje steknete omogućava da odmah počnete da radite u nekim od zahtevnijih preduzeća, kompanija. Ili, da li ste dovoljno opremljeni znanjima da pokrenete sopstven biznis.
Izaberite ustanovu koja ima veze sa privredom. Takva ustanova pruža savremena i tražena znanja na tržištu i pomaže svojim polaznicima da dođu do dobrih radnih pozicija. Konkretnije, proverite da li škola ima ugovore o zapošljavanju svojih studenata sa firmama ili organizacijama i na koji način Vam pomaže u pronalaženju posla.
Takođe, školovanje treba da Vas nauči ključnim poslovnim veštinama kao što su sposobnost prodaje, pregovaranja, liderstva, lične organizacije. Izuzetno je važno da u toku školovanja steknete ove poslovne veštine, da biste se mogli predstaviti na pravilan način, ubedljivo. I time dobili posao, platu i autoritet koju zaslužujete. Proverite da li plan i program školovanja ispunjava ovaj kriterijum.

2. Praktična znanja koja se mogu uspešno primeniti

Raspitajte se da li škola funkcioniše po principu „minimum teorije i maksimum prakse”.
Da li su većina predmeta u planu i programu direktno primenjivi u poslu kojim želite da se bavite. Teorija ima svoje mesto. Ali ako želite dobro naplatiti svoja znanja i veštine, brzo posle završetka školovanja, neophodno je da imate praktičnu sposobnost, u malom prstu. To nije moguće proučavanjem teorije.
Zato, proverite koliko projekata se radi, koje su opcije za praktičan timski rad, da li se pri učenju analiziraju konkretni primeri iz prakse.
Informišite se ko su partneri škole. Da li su to poznate svetske kompanije i univerziteti zahvaljujući čemu će Vam biti dostupna najnovija dostignuća takvih kompanija.
Isto tako, pre odluke o izboru dobro bi bilo da se raspitate da li škola vodi računa o sprovođenju novih trendova u obrazovanju, da li se nastava organizuje na savremen način.

3. Student na prvom mestu

Ko je bitniji, Vi ili škola?
Dobra škola stavlja potrebe studenata na prvo mesto. U dobroj školi ne rade profesori koji su stručni u zastarelim tehnologijama i teorijama, već profesori koji su izabrani zato što polaznicima daju najsvežija znanja. I koji znaju da ta znanja prenesu na zanimljiv način.
Isto tako, obratite pažnju da li su nastavni program, način i uslovi rada prilagođeni Vašim potrebama i stilu života. Koliko rokova imate za polaganje ispita. Da li u slučaju da ste zaposleni možete polagati i preko vikenda, subotom ili nedeljom.
Da li je način predavanja dovoljno fleksibilan tako da ga možete prilagoditi Vašem ličnom ritmu učenja.
Saznajte da li postoji interaktivan rad u malim grupama, kolike su grupe, da li postoji veliki broj časova individualne nastave. Što je grupa za predavanja veća, manji je nivo interakcije koji se postiže. Optimalan broj grupe je 20 polaznika, ali takođe potrebno je da Vam škola obezbedi i individualne konsultacije sa mentorima, nastavnicima i profesorima.
Raspitajte se da li se koriste sve mogućnosti savremene tehnologije. Da li imate pristup platformi za učenje i testiranje na daljinu. Da li škola barem kvartalno sprovodi analize kvaliteta, da li se prilagođava potrebama polaznika, da li se usvajaju realni predlozi i sugestije da bi se poboljšao kvalitet rada. Da li se ostaje se u kontaktu sa polaznicima i posle završene škole sa ciljem da Vam se pomogne u razvoju
karijere.
Želite da zarađujete dok se školujete? Proverite da li možete da radite na posebnim projektima za potrebe škole ili njenih partnerskih kompanija.

4. Međunarodni papir koji ima težinu

Osim diploma fakulteta, međunarodne stručne diplome i sertifikati često još bolje mogu da Vam obezbede ulaz u mnoge kompanije, u zemlji i inostranstvu.
To je zato što posedovanje takve vrste zvanja poslodavcu daje garanciju da imate praktična znanja i veštine, čime dobijate prednost pri zapošljavanju.
Raspitajte se da li su diplome priznate od strane profesionalnih tela, poslodavaca i univerziteta širom sveta.
Često možete da obezbedite povećanje plate 50% ili više kada postanete zvaničan industrijski stručnjak. Ne samo zbog papira, nego zbog ekspertskih veština kojima možete doneti više profita preduzeću u kome radite.
A u nekim situacijama, postoje preduzeća koje zahtevaju sertifikaciju radi zaposlenja ili napredovanja, zato što troše manje vremena na odabir odgovarajućih stručnjaka.
Zato, proverite da li školovanjem dobijate zvanična stručna zvanja, koja su izdata od korporacija i asocijacija najvišeg ranga u industriji u kojoj želite da radite.

5. Iskustvo rada na projektima tokom školovanja

Dobra škola uključuje svoje studente na komercijalne i druge projekte tokom studija, omogućavajući im da steknu iskustvo i reference koje će im pomoći pri zapošljavanju.
Raspitajte se da li je učenje zasnovano na radovima i projektima, čime ćete se brzo osposobiti da samostalno obavljate posao za koji ste se opredelili.
Poslovica kaže: „Reci mi i ja ću zaboraviti, pokaži mi i ja ću možda zapamtiti, uključi me i ja ću razumeti.“
Drugim rečima, ukoliko u toku školovanja ne radite u pravim realnim uslovima, na stvarnim projektima, ukoliko Vam nije omogućeno ili dopušteno da samostalno rastete razvijajući Vaše projekte ili učestvujete kao deo tima u nekom većem projektu, to je školovanje koje nema veliku vrednost bez obzira na teorijska znanja koja dobijate na nastavi.
Bitno je znati i da li nakon završetka školovanja dobijate spisak referenci i projekata na kojima ste radili za vreme školovanja, web prezentaciju sa svim radovima i projektima, što će Vam u mnogome obogatiti radnu biografiju.

6. Uslovi za kvalitetno učenje

Savremena oprema je posebno važna za škole koje se bave informacionim ili nekim drugim tehnologijama.
Obratite pažnju da li su učionice opremljene modernim računarima, da li svaki student ima svoj računar, da li je škola pokrivena bežičnom Internet vezom?
Jedan od lakih načina da utvrdite koliko je škola tehnički opremljena jeste da proverite kako izgleda njihov sajt i koje sve funkcionalnosti ima. Osim toga, informacije o uslovima za učenje i slike učionica trebalo bi da se mogu pronaći na svakom dobrom sajtu.
Možete biti i zahtevniji.
Pitajte da li škola poseduje dovoljno snažne servere koji podržavaju nastavu na daljinu (e -learning)? Da li ćete imati lične mailove i moći da pretražujete Internetu? Da li ćete imati pristup projektorima, skenerima, štampaču i ostaloj komjuterskoj opremi koja će Vam u mnogome pomoći da jednostavnije i kvalitetnije izvršavate svoje obaveze tokom školovanja? Proverite kakvi računari i kojih konfiguracija su dostupni polaznicima.
A za kvalitetno obrazovanje neophodne su i savremeno opremljene, komforne prostorije u kojima ćete boraviti.
Proverite da li su sale u kojima se održavaju predavanja klimatizovane, da li je pružena kompletna podrška modernom načinu predavanja koji je zasnovan na primeni multimedije i interaktivnosti među učesnicima, da li su sale tehnički opremljene tako da predavač uvek ima pregled nad radom svakog polaznika pojedinačno.
Da li se svaka učionica ima projektor, čija pravilna primena olakšava praćenje i lakše razumevanje. U Sjedinjenim Državama od skora na najpoznatijim univerzitetima na nastavi je uobičajena i upotreba interaktivnih školskih tabli. Ukoliko škola poseduje i ovakve table, to je dobar znak ozbiljnog shvatanja posla.

7. Kvalitet predavača, profesora

Proverite da li su profesori dokazani profesionalci u svojim obastima. Da li imaju uspešne rezultate iza sebe. Da li su gostujući predavači na stručnim konferencijama.
Ove informacije dobra škola neće kriti. Ili su Vam dostupne preko interneta ili ih možete dobiti na zahtev.
Još bolje, proverite da li su profesori sveže uspešni. Da li još uvek imaju britkost za realni rad na tržištu.
Pri tom, profesori, saradnici i administracija trebaju da Vam uvek budu dostupni.
Intenzivna komunikacija između Vas i profesora treba da se odvija preko elektronske pošte, foruma i video konferencija.
Ako ste se opredelili za učenje na daljinu, saznajte da li se održavaju i on-line konsultacije? Da li ćete dobiti e-mail nalog, pristup portalu škole i servisima kao što su e-learning, forum, chat… Da li ćete moći koristiti i biblioteku škole, da li će Vam stalno na raspolaganju biti sva predavanja, vežbe i potrebna literatura sa održanih predavanja. Da li su Vam obezbeđene skripte sa predavanja koje ćete moći koristiti i nakon završetka školovanja?

8. Mogućnost studiranja na daljinu (e-learning)

E-learning predstavlja izvođenje treninga, učenja ili edukativnog programa elektronskim putem, najčešće putem Interneta.
Zasniva se na korišćenju savremene računarske i kominukacione tehnologije. Podrazumeva postojanje predavanja i vežbi na Internetu, online materijala, konsultacije sa predavačima putem Interneta, protok elektronske pošte među učesnicima, postojanje foruma, testiranje na Internetu, video konferencije i sl.
Zato, proverite da li postoji izvođenje nastave na daljinu, da li škola pokriva sve programe i za ovaj oblik nastave i da li je diploma koja se stiče nakon završene škole istovetna sa tradicinalnom diplomom.
Jedan od najlakših načina da utvrdite kvalitet platforme za učenje na daljinu škole za koju ste zainteresovani, jeste da proverite da li ta škola omogućava sticanje zvaničnih stručnih zvanja koju izdaju vodeće svetske korporacije, asocijacije ili univerziteti.
A učenje na daljinu ima mnoge prednosti, zahvaljujući današnjoj tehnologiji. Od jačeg savlađivanja veština zbog korišćenja svih medija za učenje, bržeg preuzimanja i pamćenja novih znanja, preko smanjenja fizičkih troškova dolaska na nastavu i provedenog vremena, pa sve do mogućnosti da birate studijski program i studirate van mesta svog prebivališta, mogućnosti da lakše radite za vreme studiranja.

10. Zabava

Školovanje ne mora da bude dosadno.
Za svaku školu o kojoj razmišljajte, pitajte se: “Gde je tu zabava?” Kada učite u atmosferi koja je opuštena, zanimljiva, zabavna, naučićete više. Bolje.
Zato je važno da škola studentima pruža mogućnost različitih društvenih aktivnosti.
Jedan od lakih kriterijuma da proverite nivo otvorenosti škole o kojoj razmišljate jeste da proverite da li je prisutna na Internet društvenim sajtovima kao što su Facebook, Youtube, Twitter…
Isto tako, posetite Internet sajt škole. Proverite slike polazika. Pročitajte njihove komentare. Da li su nasmejani, zadovoljni, opušteni?
I to je to!
Svih 10 kriterijuma za izbor škole koja će Vam omogućiti uzbudljivo školovanje i stabilno zaposlen oblasti koja Vas zanima.
Ako se pridržavate ovih kriterijuma, pronaći ćete najbolju školu za Vas.