Vuk Kazimirović je nakon dugogodišnjeg SEO i iskustva rada u korisničkoj podršci našao svoje idealno mesto u svetu testiranja softvera. Danas uživa u prenošenju stečenog znanja i trudi se da na praktičan i zanimljiv način približi gradivo svima, jer zna koliko su osnove i početni kontakti sa QA svetom važni za dalje usmeravanje. Pored toga što je predavač na osnovnoj obuci za QA, trenutno radi kao manuelni i inženjer automatizacije u kompaniji Assert QA. Vuk uživa u svom poslu i veruje da je učenje i usavršavanje pravi put ka uspehu.