Prava postavka organizacije je put do uspeha

Gala Isidora Ranđić je diplomirani psiholog i master menadžer ljudskih resursa. Svoju karijeru je gradila više od 7 godina u sektoru ljudskih resursa u okviru velikih domaćih, ali inostranih kompanija poput Saga New Frontier Group, Knjaz Miloš a.d., Jaffa d.o.o, Red Lion Marketing d.o.o i Mozzart d.o.o. U kompaniji Red Lion Marketing , kao Direktor ljudskih resursa, radila je na postavljanju kompletne organizacije, zapošljavanja, treninga i razvoja više od 200 zaposlenih. U junu 2019.godine osnovala je svoju HR agenciju ,,HUMART” sa ciljem da manjim i srednjim kompanijama pruži usluge poput regrutacije i selekcije kadra, testiranja kandidata, razvoja zaposlenih, organizacionog razvoja, coachinga i drugih oblasti iz domena ljudskih resursa. Pored vođenja HR agencije, bavi se timskim i individualnim coachingom usmerenim na performans ljudi. Trener je u oblasti ličnog razvoja i komunikacije i od skoro PCM® trener i coach. U procesu je kompletiranja četvorogodišnjih studija iz integrativne psihoterapije. HR agencija ,,HUMART” je u stalnoj komunikaciji sa novim klijentima, za koje tražimo mlade, ambiciozne ljude, stoga ćete nakon HR asistent kursa, ukoliko se istaknete, biti u prilici da uđete u proces predselekcije za potrebe klijenata agencije HUMART. Neke od kompanija sa kojima je Gala srađivala, kao HR konsultant su: IT Creator, BNT d.o.o, IT People Group (Portugal), Ceaser IT d.o.o, Seven luxury concierge, Morsal d.o.o, Onyx funding (Amerika), Evoplay (Ukrajina), Fakultet za projektni i inovacioni menadžment, Poslovna Savršenost d.o.o…