Đorđe Jevtić je predavač na kursevima iz AutoCAD-a i Grafičkog dizajna. Završio je Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Svoj karijerni put započeo je 2017. godine u renomiranoj domaćoj kompaniji „Servoteh d.o.o.“, gde je upravljajući projektima najvećih svetskih kompanija (Rolls-Royce, Boeing, Airbus, CFM, General Motors), kao i podrškom u oblasti marketinga (izrada koncepta i grafička priprema: kompanijske brošure, prezentacija, drugih promotivnih materijala, kao i veb-sajta), doprineo da kompanija postane konkurentna i na inostranom tržištu. Od septembra 2018. do oktobra 2019. godine, bio je zaposlen u internacionalnoj kompaniji „Cooper Standard Serbia DOO“, gde se bavio naprednim 3D modeliranjem i izradom tehničke dokumentacije kedera za automobilsku industriju. Zbog svojih postignuća tokom studija dobio je poziv za nastavak školovanja na doktorskim studijama na Mašinskom fakultetu, gde je zaposlen u zvanju istraživač-pripravnik. Trenutno je član Laboratorije za industrijsku robotiku i veštačku inteligenciju (ROBOTICS & AI) na Katedri za proizvodno mašinstvo, a u okviru koje se svakodnevno bavi rešavanjem složenih problema u inženjerstvu koje uključuje projektovanje i modeliranje visokotehnoloških proizvoda poput robota različitih namena uz primenu tehnika veštačke inteligencije.